img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

15-8-2023 10:15

Axideo - Evangelie met uitleg, Maria Tenhemelopneming 2023

Limburg - 15 augustus 2023 - Elke zondagochtend en op Christelijke feestdagen kunt u bij DeltaLimburg.nl kijken naar een korte evangelische boodschap ter overdenking van Stichting Axideo. Maria Tenhemelopneming is het katholieke hoogfeest van 15 augustus waarop de Kerk gedenkt dat de Maagd Maria door God in de hemel werd opgenomen. Vandaag is het woord aan kapelaan Danny Horsch vanuit America.

Aan deze serie reportages werken pastoor-dekens en nagenoeg alle priesters uit het Bisdom Roermond mee.  

Over Stichting Axideo 

De doelstelling en intentie van deze stichting gaat uit van de boodschap voor de 35ste Wereldcommunicatiedag op 27 mei 2001 van Paus Johannes Paulus II: 

"Verkondig het vanaf de daken: het evangelie in het tijdperk van de wereldwijde communicatie. Als we vooruitkijken zien we behoorlijke vergrijzing van de bevolking."

"In de nabije toekomst zullen steeds meer mensen niet meer in staat zijn een H.Mis op de normale manier bij te wonen. Wij hopen ook dan in een behoefte te kunnen voorzien", aldus de Stichting.

140823/HvL

Wellicht interessant