img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

13-5-2019 06:30

Informatiebijeenkomst over de steenuil in Maasgouw

Heel - Op donderdag 6 juni 2019 wordt in CC Don Bosco een informatieavond gehouden over de steenuil. De steenuil heeft het moeilijk, omdat het landschap steeds minder geschikt wordt voor zijn leefwijze. Maar gelukkig kan iedereen een bijdrage leveren om het leefgebied van de steenuil te verbeteren.   

Tijdens deze bijeenkomst wordt aandacht besteed aan de leefwijze, bedreigingen en beschermingsmaatregelen en wat burgers zelf kunnen doen om de steenuil een handje te helpen. 

Uilen hebben vanuit het verleden een geheimzinnige status verworven. De muizenjager, soms in het donker plotseling opduikend en zonder een geluid weer te verdwijnen in de nacht. Wat velen niet weten is dat de steenuil in de directe nabijheid van mensen leeft. Het is een klein bruin vogeltje, ongeveer zo groot als een merel. Overdag in de nabijheid van bebouwing, weides of tuinen vaak jagend te zien of rustend op een paal of in een boom. Daar vindt hij zijn voedsel zoals muizen, kevers en wormen. Nestelen en broeden doet de steenuil bijvoorbeeld in boomholten. In de schemering van het najaar en winter laat hij zich vaker horen met zijn kenmerkende geluid.

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de Stichting IKL, samen met de gemeente Maasgouw en Vogelwacht Limburg. 

Locatie: CC Don Bosco, Monseigneur Savelbergweg 100, Heel

Datum en tijd: donderdag 6 juni 2019, aanvang 19 uur (inloop vanaf 18.30 uur).

Aanmelden kan vóór 6 juni 2019 bij Stichting IKL, per email via m.luijten@ikl-limburg.nl of telefonisch via 046 – 3030 530.

Foto: IKL Limburg

Tags
Wellicht interessant