img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

14-5-2019 10:00

Meer standplaatsen voor woonwagens in Leudal

Heythuysen - Er komen meer standplaatsen voor woonwagenbewoners in de gemeente Leudal. Uit onderzoek blijkt dat er in de gemeente behoefte is aan 35 nieuwe standplaatsen. Op dit moment telt de gemeente 50 standplaatsen. Op korte termijn wil het college van B&W vier standplaatsen realiseren op de locatie Molenzicht in Heythuysen.

 

In oktober 2018 werd door woonwagenbewoners actie gevoerd voor meer standplaatsen. Het College voor de Rechten van de Mens oordeelde in 2016 dat gemeentes zich schuldig maken aan discrimatie door jarenlange wachtlijsten voor een standplaats of door het aantal standplaatsen af te bouwen.

Deze uitspraak was voor de gemeente Leudal aanleiding om een nieuw woonwagenbeleid op te stellen. Met het nieuwe beleid wordt voldaan aan het nieuwe landelijke ‘Beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid.’ De kern van dit nieuwe beleidskader is dat woonwagenbewoners een eigen culturele identiteit hebben die samenhangt met hun manier van wonen.

In het nieuwe landelijke beleidskader is ook opgenomen dat woningcorporaties dienen te voorzien in de huisvesting van woonwagenbewoners, voor zover ze tot de doelgroep behoren. De gemeente Leudal is hierover in gesprek met woningcorporaties om te onderzoeken hoe de overdracht van woonwagens en standplaatsen te realiseren.

In juli 2019 neemt de gemeenteraad een besluit over de realisatie van vier nieuwe standplaatsen in Heythuysen op korte termijn (2019/2010). De kosten hiervoor bedragen € 755.000. Als daar in de toekomst nog 15 plaatsen bijkomen, komen daar nog € 2,5 miljoen bij. De gemeente Leudal gaat onderzoeken of deze kosten ook door andere partijen, waaronder de woonwagenbewoners zelf, kunnen worden gedragen. 

Foto: Leon van Lier (locatie Molenzicht Heythuysen)

Wellicht interessant