img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

14-5-2019 03:00

Mening jongeren over nieuw speel- en beweegbeleid in Roermond

Roermond - De gemeente Roermond werkt aan nieuw beleidsplan voor speel-, sport- en beweegvoorzieningen in de openbare ruimte. Hieraan wordt al gewerkt sinds juni 2018, maar nu worden jongeren (12-18 jaar) uitgenodigd om mee te denken over de voorzieningen voor jongeren om te bewegen en sporten in de openbare ruimte.  

Hiertoe organiseert de gemeente Roermond twee activiteiten:

- het invullen van een online enquête, waarin jongeren worden uitgenodigd om mee te denken en/of hun mening te geven  De resultaten uit deze enquête worden straks meegenomen in het opstellen van een nieuw speel- en beweegbeleid. Invullen online enquête via deze link.

- het organiseren van een jongerenbijeenkomst op woensdag 5 juni 2019, waarin jongeren hun wensen en ideeën over beweegruimte en sportvoorzieningen in de openbare ruimte kunnen spuien. Tijdens deze bijeenkomst worden ook de eerste resultaten van de enquête gepresenteerd.

Locatie jongerenbijeenkomst: Jongerencentrum De Terp, Gerrit Verhoevenstraat 14, Roermond

Datum en tijd: woensdag 5 juni 2019 van 19 tot 21 uur in. Aanmelden kan per email via annemarieke@obb-ingenieurs.nl.

Jongeren kunnen ook hun wensen, ideeën en/of opmerkingen ook per email doorgeven via annemarieke@obb-ingenieurs.nl.
 

Tags
Wellicht interessant