img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

2-12-2018 12:00

Inloopbijeenkomst dijkversterking Thorn - Wessem

Thorn - Na de inwonersbijeenkomst georganiseerd door bezorgde inwoners van Thorn en Wessem op 15 november, heeft op 22 november de informatieavond plaatsgevonden die door het Waterschap Limburg zelf is georganiseerd. Onze verslaggever sprak hier uitvoerig met Rein Dupont, Bestuurslid van Waterschap Limburg, over de plannen van het Waterschap en de bezwaren vanuit de inwoners tegen het voornemen om tussen Thorn en Wessem een retentiegebied te realiseren om water op te vangen tijdens hoog water in de Maas.  

 

Waterschap Limburg werkt in de provincie Limburg van Mook tot Eijsden aan het versterken en aanleggen van dijken langs de Maas. Het gaat om projecten uit het programma Dijkversterkingen Maaswerken en projecten uit het hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei. 

Tags
Wellicht interessant