img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

15-1-2020 02:04

Roermond beschermt waardevolle bomen tegen de bever

Roermond - Om te voorkomen dat bevers aan waardevolle bomen gaan knagen maakt de gemeente Roermond sinds 2017 gebruik van beschermende rasters en strijkpasta. Omdat dit niet altijd afdoende blijkt, worden omgevallen bomen niet meer opgeruimd. In de winterperiode kan de bever zich dan ook voeden met bast van de bomen die zijn blijven liggen.

De bever is een beschermde diersoort. De bever komt in vele wateren in Roermond voor. Het is verboden bevers te vangen of opzettelijk te verstoren. Rustplaatsen van deze dieren mogen niet beschadigd of vernield worden. In de winterperiode voedt de bever zich voornamelijk met twijgen en boomschors van om geknaagde bomen of grote struiken. In de zomer eet de bever meer kruiden en waterplanten en is er minder knaagschade aan bomen. 

Het is niet mogelijk alle bomen of grote struiken te beschermen tegen knaagschade. De gemeente heeft daarom besloten om waardevolle park- en laanbomen maar ook landschappelijk waardevolle bomen (denk aan knotwilgen) te beschermen voordat bevers aan bomen gaan knagen. Een vuistregel die de gemeente hierbij hanteert is dat hoe verder bomen van de waterkant af staan hoe kleiner de kans op knaagschade. 

Bevers zijn beschermd en de gemeente kan niet voorkomen dat zij gaan knagen aan bomen en struiken in aangrenzende particuliere tuinen die niet afgeschermd zijn. Indien u schade aan beplanting in uw tuin wilt voorkomen kunt u de tuin en / of beplanting afschermen met een eenvoudig gaaswerk.

Knaagschade door bevers aan bomen die eigendom zijn van de gemeente kunt u melden via het meldpunt openbare ruimte.

Tags
Wellicht interessant