img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

20-1-2020 04:24

Themabijeenkomst Lokaal sport- en beweegakkoord Leudal

Hetyhuysen - Op maandag 3 februari 2020 organiseert de gemeente Leudal een themabijeenkomst Lokaal sport- en beweegakkoord Leudal in Heythuysen. Veel inwoners in Leudal zijn al in beweging. Maar de gemeente Leudal wil Leudal nog mooier, gezonder en actiever maken en vooral houden. Daarvoor wordt een sport- en beweegakkoord ontwikkeld. Iedereen is van harte welkom.

In Leudal zorgen sporten en bewegen voor ontmoeting, ontspanning, meedoen en vooral voor plezier. Steeds meer inwoners komen letterlijk in beweging, maar er zijn ook de nodige uitdagingen om mensen te blijven motiveren en inspireren en om een passend aanbod te blijven bieden.

In navolging van het Nationaal Sportakkoord wil de gemeente Leudal een sportakkoord voor Leudal gaan sluiten met zoveel mogelijk lokale partners die het nut, noodzaak en toegevoegde waarde zien dat nog meer inwoners gaan sporten en bewegen.

Partners vanuit sport, onderwijs, zorg, welzijn, en inwoners zijn van harte uitgenodigd voor de themabijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst worden de aanwezigen geïnformeerd over het nationaal en lokaal sportakkoord wordt gewerkt aan de invulling van het sportakkoord voor Leudal.

Locatie: De Bombardon in Heythuysen

Datum en tijd: maandag 3 februari 2020, van 19.30 tot 21.30 uur.

Graag op voorhand per e-mail aanmelden bij Michelle Baats via m.baats@leudal.nl.

Wellicht interessant