img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

23-1-2020 04:21

Lezing over oorlogsslachtoffers begraven op 't Oude Kerkhof Roermond

Roermond - Op dinsdag 4 februari 2020 geeft John Vaessen in het kader van '75 jaar bevrijding van Roermond' een presentatie over oorlogsslachtoffers die begraven zijn of begraven geweest zijn op het Oude Kerkhof. Het betreft laatste rustplaatsen van verzetsstrijders, geallieerden, gefusilleerden en slachtoffers ten gevolge van evacuatie en bombardementen.

John Vaessen is de auteur van het boek 'Dood, maar niet vergeten'. Graven en grafkelders op 'den Aje Kirkhaof' in Roermond'. Hij heeft getracht de bevolking die op deze begraafplaats rust, als het ware ‘een gezicht te geven’ en zo in dit boek voor volgende generaties in herinnering te houden.

Een gedeelte van de begraafplaats herinnert samen met de joodse begraafplaats aan de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog; neergeschoten Britse en Canadese vliegtuigbemanningsleden, gesneuvelde Duitsers, NSB’ers, maar ook Roermondse oorlogsslachtoffers zijn er begraven.

Speciale aandacht zal er zijn voor de slachtoffers die vielen bij de beschieting van een evacuatietrein op 8 februari 1945 bij het Duitse Wesel.

Locatie: 't Paradies, Munsterstraat 61, Roermond

Datum en tijd: dinsdag 4 februari 2020, aanvang 14 uur

Entree: € 3 

Tags
Wellicht interessant