img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

4-2-2020 12:45

Succesvolle bewonersavond over 't Maasveld Neer

Neer - Op maandag 27 januari 2020 vond de informatieavond plaats voor de de direct omwonenden van ’t Maasveld in Neer. De opkomst was groot en de inbreng was zeer waardevol, de aanwezigen kwamen met diverse reacties, suggesties en ook werden veel vragen gesteld over het gepresenteerde plan voor 't Maasveld. 

Het gepresenteerde plan is tot stand gekomen met dank aan eerdere input van omwonenden (over met name geluid, verlichting, verkeersveiligheid en parkeren), andere geïnteresseerden en in overleg met de samenwerkingspartners en in het bijzonder de direct betrokken verenigingen: Rijvereniging Neer, RKSVN, Zwembad ’t Ligteveld, Stichting Spantenhal en LTV Neer. Vertegenwoordigers van deze verenigingen waren ook op de avond aanwezig.

Sommige vragen en/of suggesties, zoals het aantal evenementen dat per jaar plaatsvindt, de resultaten van het geluidsonderzoek en de uitwerking van het groen(talud), vergen nadere uitwerking/concretisering.

John van Haeff, voorzitter 't Maasveld: “Daar gaan we nu een vervolg aangeven. De basis staat. Voor het talud en andere groenaanplant (o.a. bosplantsoen en haag), doen we graag een beroep op kennishouders op het gebied van groen. Zo krijgt het plan steeds meer invulling, wordt het steeds concreter.”

't Maasveld is ooit ontstaan vanuit één vereniging, Zaalvoetbalvereniging De Gastronoom, en telt inmiddels bijna veertig samenwerkingspartners.

De direct omwonenden en anderen worden op de hoogte gehouden van verdere ontwikkelingen. 
Meer weten en/of vragen? Zie de presentatie en/of neem contact op met ’t Maasveld via info@hetmaasveld.nl

Afbeelding: inrichtingsvoorstel 't Maasveld januari 2020

Wellicht interessant