img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

11-2-2020 12:51

Muzikale reünie 'Young Spirit' Horn : Verleden-Heden-Toekomst

Horn - Op zaterdag 7 maart 2020 is het precies 50 jaar geleden dat in Horn werd gestart met de Jongerenkerk en het daarbij behorende Jongerenkoor, later Young Spirit genoemd. Die dag wordt een reünie georganiseerd met bijna 140 oud-koorleden en daar hoort natuurlijk ook weer een 'Jongerenviering' bij in de kerk van Horn met liederen uit het oude repetoire. Iedereen is van harte welkom!

In de beginjaren bestond het koor uit ruim 80 leden. De Beatrixzaal was te klein voor het aantal bezoekers van die eerste “Jongerenmis” – “Beatmis”. Het koor heeft 36 jaar bestaan en werd in 2006 opgeheven.

Op zaterdag 7 maart 2020 wordt een reünie gehouden met bijna 140 oud koorleden die in de 36 jaar dat het koor heeft bestaan lid zijn geweest van het jongerenkoor en Young Spirit. De reünie bestaat niet alleen uit een feest ’s avonds, maar overdag wordt er ook al veel gezongen. Zo’n 100 oud koorleden hebben de afgelopen twee maanden thuis liederen uit het oude repertoire ingestudeerd en zullen zaterdag 7 maart overdag nog eens intensief repeteren.

‘s Avonds om 19 uur worden deze liederen door het reüniekoor uitgevoerd tijdens een “Jongerenviering” in de kerk van Horn. Het thema van die viering is VERLEDEN – HEDEN – TOEKOMST.
 

Wellicht interessant