img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

3-3-2020 02:15

Muzikale reünie 50 jaar Jongerenkoor/Young Spirit Horn

Horn - Op zaterdag 7 maart 2020 is het precies 50 jaar geleden dat in Horn werd gestart met de Jongerenkerk en het daarbij behorende Jongerenkoor, later Young Spirit genoemd. Die dag wordt een reünie georganiseerd met bijna 140 oud-koorleden en daar hoort natuurlijk ook weer een 'Jongerenviering' bij in de kerk van Horn met liederen uit het oude repetoire, aanvang 19 uur. Iedereen is van harte welkom!

De Jongerenkerk en het Jongerenkoor zijn in de beginjaren 60 ontstaan uit een revolutionaire verandering binnen de katholieke kerk. Vaticanum II en het pastoraal concilie hadden toen opgeroepen tot een actieve rol voor leken in de kerk. De toenmalige Pastoor Hell van Horn greep die oproep met beide handen aan en begon in 1965 met ecclesia gespreksgroepen voor volwassenen. In 1968 gevolgd door jongerengespreksgroepen. Maar jongeren wilden in die tijd meer dan alleen maar praten. Zij wilden ook zelf vorm geven aan hun geloofsbeleving en een eigentijdse vorm zoeken voor vieringen in de kerk. Vooral in het begin van de jongerenkerk en jongerenkoor keken ouderen wat sceptisch aan tegen dat lawaai in de kerk. De aanvankelijke kritiek veranderde veranderden al snel in begrip en bewondering.  Na verloop van tijd verzorgde het jongerenkoor niet alleen de vieringen in de kerk van Horn, maar ook op het Sanatorium Hornerheide, in Haelen, Beegden, Heythuysen, Heel en naar enkele dorpen in Brabant. Samen met de jongeren van de Hervormde en Gereformeerde kerk in Roermond werden er Oecumenische vieringen in Horn en in Roermond gehouden.

 Door de jaren heen gingen steeds oude leden weg en kwamen er nieuwe jongere leden bij.

Ook de dirigenten gingen en er kwamen nieuwe dirigenten. In de jaren tachtig veranderde de naam van het Jongerenkoor in Young Spirit en werd er gezocht naar eigentijdse liederen. In 2006 kwam er een einde aan het laatste koor dat voortkwam uit de Jongerenkerk / Jongerenkoor.Het koor heeft 36 jaar bestaan en werd in 2006 opgeheven.

Op zaterdag 7 maart 2020 wordt een reünie gehouden met bijna 140 oud koorleden die in de 36 jaar dat het koor heeft bestaan lid zijn geweest van het jongerenkoor en Young Spirit. De reünie bestaat niet alleen uit een feest ’s avonds, maar overdag wordt er ook al veel gezongen. Zo’n 100 oud koorleden hebben de afgelopen twee maanden thuis liederen uit het oude repertoire ingestudeerd en zullen zaterdag 7 maart overdag nog eens intensief repeteren.

‘s Avonds om 19 uur worden deze liederen door het reüniekoor uitgevoerd tijdens een “Jongerenviering” in de kerk van Horn. Het thema van die viering is VERLEDEN – HEDEN – TOEKOMST.
 

Foto's: Het Jongerenkoor in Horn d.d. 7 maart 1975

Tags
Wellicht interessant