img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

30-5-2020 11:25

VV Gangmaekers Heel last het 'Insjeete vanne Vastelaovendj' en het 'Haelder Leedjeskonkoer' af

Heel - 30 mei 2020 - Vastelaovesvereniging Gangmaekers uit Heel heeft op haar FB-pagina laten weten dat ze, gezien de onzekerheid rondom het coronavirus, haar twee carnavalsevenementen in november 2020 afgelast. Het betreft het “Insjeete vanne Vastelaovendj” op 11 november en het Haelder Leedjeskonkoer op 14 november. Een besluit dat is genomen "met pijn in ons hart, met name veiligheid en praktische zaken overwegend". Hieronder het hele bericht.

img

"Leef Gangmaekers en Gangmaekerinnekes,

Allereerst hopen wij dat het jullie en jullie naasten goed gaat en dat jullie allemaal in een goede gezondheid verkeren in deze ongekende tijd.

De CORONA-crisis houdt het hele land al maanden volledig in zijn greep en niemand weet, maar iedereen speculeert over hoe lang dit nog gaat duren. Een en ander heeft natuurlijk ook zijn weerslag op de voorbereidingen van het nieuwe vastelaovessezoen, die normaliter nu al volop gestart zouden zijn.

Ook wij kunnen op dit moment alleen maar gissen naar de duur van dit alles. Toch lijkt het er op dat we wel kunnen stellen dat het vastelaovessezoen 2020-2021, ons 5x11 jubileumseizoen nota bene, niet op een manier zal verlopen zoals we altijd gewend waren.

De overkoepelende carnavalsbonden (BCL en SVL) roepen carnavalsverenigingen vooralsnog op om rustig af te wachten met betrekking tot evenementen in 2021. Zij verwachten op zijn vroegst pas in augustus een duidelijker advies over het nieuwe vastelaovessezoen te kunnen geven.

Als Gangmaekers organiseren wij echter ook al enkele evenementen in november, namelijk het “Insjeete vanne Vastelaovendj” op 11/11 en het Haelder Leedjeskonkoer op 14/11. De voorbereidingen hierop hadden al in volle gang hadden moeten zijn. Daarnaast lijkt het uitgesloten dat we deze 2 evenementen, gezien de huidige verwachtingen en adviezen van de overheid en het RIVM, op een acceptabele manier kunnen organiseren. Daarom hebben we met pijn in ons hart, met name veiligheid en praktische zaken overwegend, besloten om deze 2 evenementen voor dit jaar af te lassen.

Voor de evenementen die in 2021 plaatsvinden hebben we vooralsnog geen besluit genomen en wachten we de ontwikkelingen conform het advies van de overkoepelende bonden af. Toch houden wij er al ernstig rekening mee dat ook de rest evenementen in ons jubileumseizoen hooguit op een aangepaste manier kunnen gaan plaatsvinden. Hierover hopen wij in augustus meer duidelijkheid te kunnen verschaffen.

In de tussentijd kijken we met het bestuur en onze commissies naar alternatieve manieren van organiseren van bestaande evenementen (rekening houdend met de 1,5 meter samenleving en andere maatregelen). Ook wordt er gekeken naar alternatieve evenementen, mochten de geplande evenementen geen doorgang kunnen vinden.

Uiteraard hopen we dat het vastelaovessezoen 2020-2021 op enige manier doorgang kan vinden. Al realiseren wij ons terdege dat vastelaovendj slechts de belangrijkste bijzaak in het leven is en dat gezondheid van alle Gangmaekers voorop staat!

We hopen jullie hiermee voor nu voldoende geïnformeerd te hebben. Zodra er meer bekend is zullen we dat via deze nieuwsbrief en overige kanalen met jullie delen.

Let op jezelf en op elkaar, blijf gezond en hopelijk snel tot ziens.
AlaafBestuur VV de Gangmaekers"

Wellicht interessant