img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

11-6-2020 04:34

Taskforce ML Corona : 'Méér samen, méér integraal!'

Roermond - 11 juni 2020 - Bedrijfsleven, werknemers, ondernemers, overheid: iedereen wordt zwaar getroffen door de crisis en de gevolgen ervan. Partijen zoeken elkaar op om samen antwoorden te vinden en verbindingen te leggen. Midden-Limburg gaat daarin voorop. In de Taskforce ML (post) Corona, een initiatief van wethouder Marianne Smitsmans en collega's uit de arbeidsmarktregio, onder het motto 'Méér samen, méér integraal!'.

De coronacrisis domineert al maandenlang ons leven. Niet alleen door de afschuwelijke gevolgen voor patiënten die het virus oplopen én hun omgeving, maar ook door de wijze waarop de noodgedwongen aanpak van deze gezondheidscrisis een donkere schaduw werpt over onze economie. Werknemers zonder werk of niet meer zeker daarvan en gemeenten met grote financiële zorgen. Ondernemers die massaal moeten intekenen op overheidssteun.

Voorzichtig worden in Nederland weer de eerste stappen richting ‘het nieuwe normaal’ gezet. Om de herstart van de arbeidsmarkt en economie te faciliteren en problemen aan te pakken, gaan gemeenten, UWV, werkgevers- en werknemersorganisaties en onderwijs in Midden-Limburg hun krachten bundelen. De Taskforce ML Corona wil werknemers en werkgevers zo goed mogelijk ondersteunen.

Mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt moeten snel worden geholpen. Ander werk of een opleiding, datgene wat nodig is om snel weer terug te keren op de arbeidsmarkt. 

“We willen mensen die door de crisis zonder werk zitten én anderzijds werkgevers in moeilijkheden ondersteunen”, zegt Marianne Smitsmans, wethouder sociale zaken van de gemeente Roermond die samen met de collega’s uit de arbeidsmarktregio dit initiatief heeft genomen en de verbinding heeft gezocht met  collega Angely Waajen van economie.

“We vergroten het effect van onze inspanningen maximaal door ze veel meer met elkaar in verband te brengen in deze taskforce. Méér samen, méér integraal!”  

Marianne Smitsmans neemt ook deel aan een provinciaal platform met eenzelfde doel op Limburgs niveau dat is opgezet door gedeputeerde Joost van den Akker. De gedeputeerde heeft haar al laten weten het initiatief van Midden-Limburg een warm hart toe te dragen. 

De Taskforce ML Corona laat nog vóór de zomer zien hoe in Midden-Limburg wordt gewerkt aan evenwicht op de arbeidsmarkt en economisch herstel.
 
 

Tags
Wellicht interessant