img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

15-7-2020 02:30

Financiële ondersteuning voor amateursportorganisaties Roermond

Roermond - 15 juli 2020- In de gemeente Roermond is 19,5 miljoen euro beschikbaar voor amateursportorganisaties die schade hebben geleden door de coronamaatregelen: de TASO-regeling. De tegemoetkoming is afhankelijk van de doorlopende lasten (niet zijnde huurlasten) van de aanvrager in de periode 1 maart tot 1 juni van dit jaar. 

img

Samengevat komt de TASO-regeling hierop neer:

- Een tegemoetkoming kan versstrekt worden aan een amateursportorganisatie die ten minste 20% aan omzetverlies heeft geleden als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus.

- Een amateursportorganisatie komt slechts éénmaal in aanmerking voor een tegemoetkoming op grond van deze regeling.

- Een aanvraag wordt afgewezen indien de aanvrager reeds een tegemoetkoming voor doorlopende lasten ontvangt op grond van de beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS).

- De aanvraag kan worden ingediend in de periode van 1 september 2020 tot en met 4 oktober 2020.

Meer informatie over de zogenoemde TASO-regeling is te vinden op de website sportengemeente.nl.

Huurcompensatie regeling

De huurlasten van verenigingen (inclusief zwembaden en lokale uitvoeringsorganisaties i.c. sportbedrijven) in de periode van 1 maart tot 1 juni worden straks gecompenseerd via de gemeenten. De Vereniging Sport en Gemeenten is met het ministerie van VWS in gesprek over de precieze vormgeving van deze huurcompensatie regeling. Meer informatie hierover volgt in een later stadium. 

Stockfoto

Tags
Wellicht interessant