img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

21-7-2020 07:10

Hoeveel drinkwater verbruiken we eigenlijk?

22 juli 2020 - Het water dat in ons land uit de kraan komt is van topkwaliteit. Maar hoeveel drinkwater verbruiken we eigenlijk? Welke trends zijn er hierin te ontdekken? En welke factoren hebben invloed op het waterverbruik? Wist je bijvoorbeeld dat een gemiddelde Nederlander dagelijks 119 liter water verbruikt? Het Drinkwaterplatform geeft een overzicht van de feiten en cijfers.

img

Totale productie per jaar

In 2019 produceerden alle Nederlandse drinkwaterbedrijven bij elkaar zo’n 1,2 miljard kubieke meter drinkwater, oftewel 1200 miljard liter. Dit drinkwater wordt met name verkocht aan huishoudens en zakelijke klanten.

De gemiddelde Nederlander gebruikt dagelijks 119 liter water: 
- ongeveer 50 liter onder de douche
- 35 liter bij het doorspoelen van het toilet
- 15 liter voor het wassen van kleding
- de 19 overige liter voor bijvoorbeeld koken, afwassen en natuurlijk het drinken van kraanwater, koffie en thee

Waterverbruik afgelopen decennia stabiel

Vanaf het begin van deze eeuw tot 2016 daalde het drinkwaterverbruik in huis met 10%. Deze besparing kwam vooral door zuinigere wasmachines en toiletten. Ook gingen we steeds minder in bad. Dit scheelt een hoop, omdat in een gemiddeld bad 120 liter water gaat. Dat is meer dan twee keer meer water dan er bij een douchebeurt wordt verbruikt. De laatste jaren stijgt het waterverbruik in huis weer, onder meer door de droogte en warmte in 2018 en 2019. Dit heeft ervoor gezorgd dat er geen sprake meer is van een daling binnenshuis.

Piekverbruik bij warm en droog weer

Weersomstandigheden kunnen een grote invloed hebben op het waterverbruik. Bij warm weer douchen mensen meer, worden er veel eigen zwembaden gevuld en krijgen de planten in de tuin extra water. Dit verschilt wel lokaal, bijvoorbeeld omdat mensen in steden minder (grote) tuinen hebben dan buiten de stad.

Noodoplossing bij piek: waterdruk verlagen

Op sommige momenten is de watervraag hoger dan de capaciteitsgrenzen van het drinkwaterbedrijf. In dat geval kunnen drinkwaterbedrijven lokaal de druk verlagen om te zorgen dat er bij iedereen water uit de kraan blijft komen. Dat gebeurde bijvoorbeeld in het droge voorjaar van 2020. Drinkwaterbedrijven pleiten daarom voor waterbesparing en roepen klanten bijvoorbeeld in de zomermaanden op om bewust om te gaan met drinkwater.

Vaker droog door klimaatverandering

Door toenemende klimaatverandering zullen lange droge periodes naar verwachting vaker voorkomen. Hoge temperaturen en het uitblijven van regen hebben gevolgen voor de natuur en bronnen voor de bereiding van drinkwater. Bij droogte neemt de aanvoer van rivierwater af en neemt de verdamping toe. Door een lage rivierwaterstand stijgen de relatieve concentraties verontreiniging. Hierdoor kan het voorkomen dat rivierwater niet meer kan worden ingenomen voor de bereiding van drinkwater. Er moet dan worden uitgeweken naar een andere bron of buffer, zoals een spaarbekken.

2/3 naar huishoudens, 1/3 naar bedrijven

Huishoudens verbruiken zo’n twee derde van het leidingwater. Het overige leidingwater wordt voornamelijk gebruikt voor economische activiteiten, zoals het maken van voedsel, producten en energie. Zo wordt 3,5% van het drinkwater gebruikt voor het verbouwen van landbouwgewassen en het onderhouden van de veestapel. Nog eens 19% gaat naar de industrie en andere bedrijven.

De industrie gebruikt voor het overgrote deel water dat rechtstreeks uit de zee, rivier of bodem komt en daarom een minder hoogwaardig product is. Hiermee gebruiken ze weliswaar geen gezuiverd leidingwater, maar ze maken wel aanspraak op de (grond)watervoorraden waar ook de drinkwaterbedrijven, de natuur en de landbouw gebruik van maken.

We putten, kortom, allemaal uit hetzelfde systeem. Klimaatverandering en vervuiling kunnen invloed hebben op de hoeveelheid beschikbaar zoet water. De drinkwaterbedrijven roepen daarom op het water slim te verdelen en er bewust mee om te gaan.

Stockfoto

Tags
Wellicht interessant