img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

23-11-2020 10:02

Proteion ontvangt wederom het PREZO-keurmerk

Horn - 23 november 2020 – Ook in deze uitzonderlijke tijden, is de zorg bij Proteion kwalitatief op orde. Dat heeft de jaarlijkse PREZO-keuring de afgelopen week uitgewezen. Proteion mag daarom het PREZO-keurmerk wederom voor een jaar verlengen. Ook vorig jaar ontving Proteion al het PREZO-keurmerk.

img

PREZO is een onafhankelijk kwaliteitskeurmerk en helpt zorgorganisaties en hun medewerkers om optimale zorg en ondersteuning te leveren. Afgelopen week werden alle Proteion zorgcentra, wijkteam Herten (thuiszorg) en dagbesteding Maasstaete in Mook bezocht door de auditors van keuringsinstantie Perspekt. De pijlers Persoonsgerichte zorg, Communicatie en Informatie en Cliëntveiligheid stonden centraal tijdens deze auditronde.

Perspekt heeft gezien dat Proteion de zorg op deze gebieden goed op orde heeft. De verbeterpunten van vorig jaar zijn zichtbaar, stevig en merkbaar opgepakt. Er is duidelijk een stijgende lijn zichtbaar.

Het resultaat van de scholingen op persoonsgerichte zorg is zichtbaar, vindt Perspekt. Ook hebben de auditors mooie voorbeelden gezien van persoonsgerichte zorg. Uit gesprekken met cliënten merken ze dat er tevredenheid en rust heerst. Daarnaast waren er veel complimenten voor zichtbaar methodisch werken in het zorgleefplan en in de praktijk. De dossiers zijn goed op orde en er wordt gerapporteerd op doelen.
Carenzorgt wordt goed gebruikt en de informatievoorziening is prima op orde. Dat geldt ook voor de cliëntveiligheid. De medicatieveiligheid is merkbaar geoptimaliseerd.

Wiel Ploegman, bestuurder Proteion over deze uitkomst. “Wat zijn we als Raad van Bestuur trots op dit mooie resultaat. Perspekt heeft ons vooral veel complimenten gegeven. Het is een extra compliment waard aan alle collega’s dat we juist ook in deze tijden van corona, de kwaliteit van zorg hoog weten te houden samen. Dit keurmerk is dan ook een groot verdienste van ons allemaal.”

Foto: Proteion

Tags
Wellicht interessant