img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

30-3-2021 12:05

Plannen voor herinrichting voormalige voetbalvelden in Nunhem - UPDATE

Nunhem - UPDATE 30 maart 2021 - Dorpsraad Nunhem meldt dat op 29 maart vijf inwoners van Nunhem zijn samengekomen bij de voormalige voetbalvelden om een start te maken met de herinrichting hiervan. Namens IKL was Sandra van den Beuken aanwezig. Sandra is gespecialiseerd in het maken van praktische landschappelijke ontwerpen, die invulling geven aan de wensen burgers. Er is onder andere gesproken over de combinatie van een voedselbos/prinsenbos én het behouden van een stuk met wilde bloemen.

img

Maar er zijn ook zaken op tafel geweest als een kleine kampeervoorziening (voor bijvoorbeeld SJAN of Jong Nederland), de mogelijkheid tot barbecueën, voorzieningen voor hondenliefhebbers en dergelijke. Sandra van den Beuken gaat nu drie ontwerpen/voorzetten maken, die te zijner tijd worden voorgelegd aan de inwoners van Nunhem met de vraag om mee te denken.  

Nunhem - UPDATE 18 februari 2021 - Dorpsraad Nunhem meldt dat, op basis van de binnengekomen reacties en na overleg met de Bosuule, de gemeente Leudal is geïnformeerd over het 'wensenlijstje' voor de voormalige voetbalvelden: een mix van een voedselbos en een prinsenbos plus ruimte voor een veld met wilde bloemen inclusief een paar zitbankjes. Vanuit het IKL is hulp aangeboden bij het maken van een professioneel ontwerp, dat dit najaar zou kunnen worden aangelegd.

Nunhem - 12 januari 2021 - Sinds de opheffing van SV Nunhem in 2017 ligt het voormalig sportpark 'De Jonker' braak. Er zijn sindsdien diverse mogelijke herbestemmingen besproken, maar tot nog toe zonder resultaat. Momenteel is Dorpsraad Nunhem in gesprek met de gemeente Leudal over een vergroening van het terrein, zoals een voedselbos, herdenkingsbos en/of dorpsboomgaard. De Dorpsraad wil graag de mening van dorpsgenoten hierin meenemen. 

Een vergroening van het al jaren braak liggende terrein aan de rand van Nunhem past goed bij de wens/uitdaging van de gemeente Leudal om de komende jaren 37.000 bomen te planten.

Er wordt momenteel gesproken over een voedselbos, een herdenkingsbos of een dorpsboomgaard. Ook een mix hiervan is een van de mogelijkheden.

Een voedselbos is een door mensen aangelegde “plantengemeenschap” (planten, bomen en struiken) met een hoog aantal eetbare soorten. Een voedselbos zou uiteindelijk volledig zelfvoorzienend en klimaatbestendig moeten zijn.

In een herdenkingsbos kunnen bomen worden gepland of geadopteerd ter nagedachtenis van overledenen. Maar ook het herdenken/eren van oud prinsen/prinsessen van CV de Bosuule is een mogelijkheid!

Een dorpsboomgaard zou je kunnen zien als een wat eenvoudiger variant van een voedselbos. De nadruk ligt wat meer op de productie van fruit en zaken als het zelfvoorzienend zijn en milieu aspecten hebben een wat lagere prioriteit.

Mening dorpsgenoten belangrijk

Voordat de Dorpsraad Nunhem verder praat met de gemeente, wil ze erg graag weten wat de inwoners van Nunhem van deze mogelijke bestemming vinden. Reageren kan o.a. via de FB-pagina van de dorpsraad, de website of per e-mail.  

Foto Dorpsraad Nunhem

Tags
Wellicht interessant