img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

1-5-2021 12:30

Veiligheidsregio's Limburg - Hoe denkt u over de mogelijke risico’s in Limburg?

Limburg - 1 mei 2021 - De Limburgse veiligheidsregio’s brengen elke 4 jaar een Limburgs risicoprofiel uit. In het risicoprofiel staat een verwachting van de mogelijke risico’s en risicovolle activiteiten in Limburg. Ook uw mening is daarbij belangrijk. Hoe denkt u over de mogelijke risico’s in Limburg? Maakt u zich bijvoorbeeld meer zorgen over een grote natuurbrand, over wateroverlast of over een langdurige ziektegolf? Of maakt u zich helemaal geen zorgen, dat kan natuurlijk ook. Vul (anoniem) de vragenlijst in.

img

Vragenlijst

In deze vragenlijst worden eerst enkele algemene vragen gesteld over uw beleving van mogelijke risico’s in Limburg. Daarna wordt dieper ingegaan op één risico. Dit onderzoek wordt uitgevoerd om beter inzicht te krijgen in hoe u als inwoner bepaalde risico’s ervaart.

Op het gebied van veiligheid zijn er verschillende soorten risico’s die impact kunnen hebben op de samenleving in Limburg. De verschillende soorten risico’s worden risicothema’s genoemd.

De vragenlijst kan anoniem worden ingevuld.

Naar de vragenlijst.

Wellicht interessant