img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

2-1-2022 10:00

Axideo - even stilstaan bij het evangelie met pastoor Hans Janssen

Limburg - 2 januari 2022 - Elke zondagochtend en op Christelijke feestdagen kunt u bij DeltaLimburg.nl kijken naar een korte evangelische boodschap ter overdenking van Stichting Axideo. Op deze eerste zondag in het nieuwe jaar wordt het Hoogfeest van de Openbaring des Heren | Driekoningen gevierd en is het woord aan pastoor Hans Janssen uit Heerlen.

Over Stichting Axideo

De doelstelling en intentie van deze stichting gaat uit van de boodschap voor de 35ste Wereldcommunicatiedag op 27 mei 2001 van Paus Johannes Paulus II: "Verkondig het vanaf de daken: het evangelie in het tijdperk van de wereldwijde communicatie.

"Als we vooruitkijken zien we behoorlijke vergrijzing van de bevolking. In de nabije toekomst zullen steeds meer mensen niet meer in staat zijn een H.Mis op de normale manier bij te wonen. Wij hopen ook dan in een behoefte te kunnen voorzien."

Aan deze serie reportages werken de bisschop, pastoor-dekens en nagenoeg alle priesters uit het Bisdom Roermond mee.  

Reportage: Stichting Axideo 
020122/HvL

Wellicht interessant