img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

20-4-2022 20:00

Bestrijding eikenprocessierups in Maasgouw van start

Maasgouw - 20 april 2022 - Het is voorjaar. De bladeren komen weer aan de bomen en dan verschijnt ook snel de eikenprocessierups weer. Gemeente Maasgouw voert de bestrijding van de eikenprocessierups uit met een vroegtijdige bespuiting met een biologisch middel. Dit dient in een kort tijdsbestek plaats te vinden. Daarom bestrijdt de gemeente van 6 uur in de ochtend tot 21 uur in de avond. Als het nodig is, wordt er ook op zaterdag en zondag gewerkt. De verwachting is dat de bestrijding start tussen 22 en 25 april.  

img

De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder die haar eitjes legt in de toppen van eikenbomen. Daar overwinteren ze. Eind april/begin mei komen de rupsen uit de eitjes. Gemeente, provincie of Rijkswaterstaat zijn verantwoordelijk voor het beheersen en bestrijden van de eikenprocessierups op bomen in hun beheer.

Monitoring

Door middel van monitoring wil gemeente Maasgouw vaststellen of en hoeveel eipakketten van de eikenprocessierups aanwezig zijn. Dit gebeurt door een extern bedrijf dat in de aanloopfase, tijdens de bestrijding en na afloop van de bestrijding een aantal malen de aanwezige eipakketten bekijkt. Deze informatie zegt vervolgens iets over de te verwachten overlast en het beste moment om te starten met de bestrijding. De monitoring van de eipakketten vindt op verschillende locaties plaats om zo een compleet beeld te krijgen van de te verwachten overlast binnen onze gemeente. 

Vervolg proeven

De bestrijding van de eikenprocessierups is succesvol en wordt met een biologisch middel gedaan. Maar het heeft ook een groot nadeel: niet alleen eikenprocessenrupsen gaan dood maar 'álle rupsen die van het blad eten en dat zijn er veel. De bestrijding heeft daarom grote gevolgen voor tal van rupsen en daarom ook voor vogels en vleermuizen. De gemeente kan niet eeuwig doorgaan met spuiten. 

De laatste jaren wordt steeds nadrukkelijker ingezet op het herstel van de biodiversiteit in Maasgouw. Het doel is om zo ook de natuurlijke vijanden van processierupsen (en ook bladluizen) te helpen, zodat langzaam maar zeker steeds minder gespoten hoeft te worden. Dat gaat uiteraard niet in één keer.

Daarom is vorig jaar gestart met enkele proeven waar niet gespoten wordt. Deze proef wordt dit jaar voortgezet. Dit gebeurt op de volgende locaties:

  • Verlengde Oude Maasweg (Stevensweert);
  • Sluis Linne (Osen);
  • Megelsveldweg (Wessem).

De ontwikkelingen worden hier heel nauwkeurig gevolgd. En mocht het toch nodig zijn, dan worden hier de processierupsen weggezogen. Dat is veel bewerkelijker dan spuiten, maar heeft verder geen negatieve effecten op andere diersoorten. Aan het eind van het jaar worden de proeven wederom geëvalueerd en beoordeeld.

Bestrijding op eigen perceel

Heeft u op uw eigen perceel te maken met besmette eikenbomen, dan bent u zelf verantwoordelijk voor de bestrijding. U wordt echter sterk afgeraden om de rupsen zelf te bestrijden. U kunt het beste een deskundig bedrijf inschakelen. Mogelijk kan de gemeente u helpen aan adressen. 

Meer informatie

Voor meer informatie over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u contact opnemen met Pieter Derix, medewerker cultuurtechniek van gemeente Maasgouw. Hij is bereikbaar via het telefoonnummer 0475-852500.

Meer informatie over de eikenprocessierups is te vinden op de website van het RIVM. 

200422/HvL

Wellicht interessant