img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Roermond, Leudal en Maasgouw.

14-3-2019 03:45

Veranderingen in buitendienst bij gemeente Leudal

Heythuysen - Doordat de samenwerking met Prio Verve per 1 januari 2019 is beëindigd, worden mensen uit de WSW die in de gemeente Leudal werken, toegevoegd aan de buitendienst van de gemeente Leudal. Daarnaast zijn de afdelingen Samenleving en Ruimte hun samenwerking aan het intensiveren om zo meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op te kunnen nemen in het Werkbedrijf Leudal. Het uiteindelijke doel is een levensvatbaar, bedrijfsmatig werkend en functionerend werkbedrijf waarin buitendienst en WSW-ers samen met jobcoaches samenwerken om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt toekomstmogelijkheden te bieden en te begeleiden naar regulier werk. 

Door deze veranderingen is een efficiënter en effectiever beheer en onderhoud van de openbare ruimte mogelijk. De medewerkers zijn het gehele jaar beschikbaar, het werk is daardoor beter in te delen en er is ruimte om werk uit te voeren dat anders blijft liggen. Daarnaast is het een mogelijkheid om kosten te besparen door meer werkzaamheden in eigen beheer uit te gaan voeren. 

Chef buitendienst, Marleen Verboeket: “Voor inwoners van de gemeente Leudal betekent dit dat ze meer medewerkers van de gemeente Leudal gaan tegenkomen in de openbare ruimte. Daarnaast krijgen we te maken met een ander kwaliteitsniveau en snelheid. We streven nu naar minimaal niveau B als het aankomt op de kwaliteit van de openbare ruimte. Landelijk zijn er standaardkwaliteitsniveaus voor het onderhoud van de openbare ruimte.”

Wethouder Mart Janssen: “We willen mensen ondersteunen die om wat voor reden dan ook moeite hebben een reguliere plek te verwerven op de arbeidsmarkt. (...) Deze ontwikkeling gebruiken we als mogelijkheid om (re-)integratieprojecten te realiseren (...) om mensen uit zowel de Participatiewet als mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden in de richting van een normaal arbeidscontract in een dagdagelijkse setting. Ook krijgen statushouders de gelegenheid werkervaring op te doen en noodzakelijke scholing te verwerven. Deze aanpak levert goede resultaten op. De komende jaren willen we dit re-integratie-instrument verder uitbreiden en verbeteren, met extra aandacht voor vrouwen.”

Wellicht interessant