img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

4-8-2022 10:30

Lezing - de betekenis van bomen voor ons en het milieu

Haelen - 3 augustus 2022 - Op dinsdagavond 16 augustus organiseert Studiegroep Leudal een lezing over de betekenis van bomen voor ons en het milieu bij Bezoekerscentrum Leudal. Deze lezing wordt gehouden in het kader van de de wisseltentoonstelling Natura 200 Leudal die hier nog tot en met zondag 18 september is te zien. In het beschermingsplan van Natura 2000 nemen bomen een belangrijke plaats in. 

img

De lezing wordt verzorgd door Wim Vlekken en Louis Slabbers, experts als het gaat over de kennis van bomen, en beiden verbonden aan de “Stichting Groen Weert”.

Het nut van bomen

Wim Vlekken zal in zijn bijdrage vooral ingaan op het thema “Het Nut van Bomen”. Aan bod komen vragen als:

- welke diensten leveren bomen (en bossen) aan:
- de mensen in steden en dorpen?
- aan de aarde in het algemeen?
- en hoe bereken en beprijs je kosten van ecosysteemdiensten?
- hoe komt het dat bomen deze diensten kunnen leveren?
- en aan welke voorwaarden moeten boomgemeenschappen voldoen om ecosysteemdiensten te kunnen leveren?

Bomen zijn sociale wezens, maar daar wordt (uit onkunde?) veel te weinig rekening mee gehouden.

Bomen zoeken vriendjes

Louis Slabbers zal op zijn beurt ingaan op de boomgeschiedenis vanaf de laatste ijstijd tot heden.

Hij belicht de karakteristieke eigenschappen en herkomst, maar kijkt ook naar de invloed van bomen op de mens. Ook de boeiende geschiedenis van een bloeiende boom komt aan bod. Aan de hand van feitenkennis en leuke wetenswaardigheden neemt hij ons mee langs miljoenen jaren bomenhistorie in een notendop. 

Zo komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:

·     De ontwikkeling van de boom na de laatste ijstijd 
·     Het ontstaan van de boom 
·     Het ontstaan van de eerste opvallend bloeiende boom 
·     De bomen en hun namen 
·     De functie en levenstoewijding van de Taxusfamilie 
·     Een inkijk in het Iepen-drama en hoe verder 

Ze zijn er nog steeds, de grote groep inheemse bomen in Nederland. Zoals de linde, es, esdoorn, paardenkastanje, robinia, wilgen, elzen, walnoten, platanen. De eigenschappen, herkomst, gebruik door de mens en de invloed op mensen gaat aan bod komen.

Openstelling museum

De tentoonstelling “Natura 2000 Leudal” is te bezoeken tot en met zondag 18 september 2022. Het museum is dagelijks geopend van 12.00 tot 16.00 uur met uitzondering van de maandagen. De entree bedraagt € 2,50, € 2,50 per persoon, kinderen tot 12 jaar en donateurs van het tijdschrift Rondom het Leudal gratis. 

Praktische informatie lezing

wanneer - dinsdag 16 augustus 2022, aanvang 19.30 uur

waar - Bezoekerscentrum Leudal, Roggelseweg 58, Haelen

deelname - € 2,50, kinderen tot 12 jaar en donateurs Studiegroep Leudal gratis 

Wat is er te doen in Midden-Limburg?

Op www.deltalimburg.nl/agenda zijn nog veel meer activiteiten te vinden in onze regio!  

Foto Leon van Lier|DeltaLimburg.nl
030822/HvL

Wellicht interessant