img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Roermond, Leudal en Maasgouw.

9-3-2019 09:30

Oproep Heemkundevereniging Roggel

Roggel - Heemkundevereniging Roggel is bezig om alle locaties in Roggel waar ooit een café is geëxploiteerd in kaart te brengen. De nog bestaande cafés horen hier natuurlijk ook bij. Hiervoor is men op zoek naar foto’s van panden waar een café is of was. Ook foto’s van het interieur met klanten en de kastelein(se) zijn zeer welkom. Het mogen oude foto’s zijn, maar ook foto’s van recentere datum zijn welkom. Uiteindelijk wordt met behulp van alle foto's een presentatie gemaakt van de geschiedenis van de Roggelse cafés.  

Dergelijk fotomateriaal beschikbaar? Neem dan contact op met de Heemkundevereniging Roggel. Dat kan per email via hvrroggel@gmail.com

Alle foto's worden gekopieerd en hoeven niet te worden afgegeven.  

Als dank voor de hulp ontvangen degenen die foto's ter beschikking hebben gesteld de presentatie digitaal na de presentatie door de Heemkundevereniging zelf. 

Foto: Leon van Lier 

Wellicht interessant