img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

Nieuws
Nieuwe mobiliteitsvisie gemeente Roermond
18-4-2019 15:30

Roermond -  De gemeente Roermond presenteert binnenkort samen met Roermond Bereikbaar een set aan maatregelen om het autogebruik onder haar medewerkers terug te dringen. Dit past in de ambitie van de gemeente om leefbaarheid, luchtkwaliteit en bereikbaarheid te verbeteren.  

Spreekuur DigiTaalhuis vanaf nu ook in de Donderie
10-4-2019 13:30

Roermond / Donderberg - Tijdens het spreekuur van het digiTaalhuis kan iedereen terecht met vragen over taal en digitale vaardigheden. Een medewerker van de bibliotheek biedt een luisterend oor en bekijkt welke hulp kan worden aangeboden. Vanaf 1 april 2019 gaat het spreekuur ook één keer in de twee weken plaatsvinden in wijkcentrum de Donderie.

Roermond heeft vanaf nu een mobiel wijkbureau
14-3-2019 10:10

Roermond - Het idee van Wijkagent Robert van Heel is werkelijkheid geworden: sinds maandag 11 maart 2019 beschikt de gemeente Roermond over een mobiel wijkbureau. Afgelopen maandag werd het mobiel wijkbureau feestelijk geopend door wethouder Rens Evers en Scott Dautzenberg, Chef Basistem Politie Roermond). Wij waren erbij en maakten een video-verslag. 

Meer huisbezoeken aan senioren in Roermond
13-2-2019 09:30

Roermond - De gemeente Roermond en welzijnsorganisatie Wel.Kom hebben dinsdag 12 ferbruari 2019  een overeenkomst ondertekend over huisbezoeken aan senioren. Het bezoeken van 75- en 80-jarige inwoners draagt bij aan het voorkomen en verminderen van eenzaamheid. De ondertekening gebeurde door wethouder Marianne Smitsmans en door Henny Geraedts van Wel.Kom in aanwezigheid van enkele vrijwillige seniorenadviseurs. Wij waren erbij en maakten een videoverslag.

Informatieavond over sloop woningen en nieuwbouw in Vrijveld Roermond
25-1-2019 11:25

Roermond/Vrijveld - De seniorenwoningen aan de Doctor Philipslaan en Minister Bongaertsstraat worden in 2020 door Wonen Zuid gesloopt en maken plaats voor 76 nieuwe woningen: eensgezinswoningen en levensloopbestendige woningen in verschillende prijsklassen. Wonen Zuid organiseert op donderdagavond 31 januari 2019, aanvang 18.30 uur, een bijeenkomst waar wijkbewoners worden geïnformeerd over de plannen, die zijn voorgelegd aan de gemeente Roermond. De bijeenkomst vindt plaats in de Willem de Zwijgerschool.