img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

Nieuws
Plannen dijkversterking Thorn - Wessem liggen ter inzage
17-11-2020 17:03

Thorn/Wessem - 17 november 2020 - De plannen voor de dijkversterking liggen vanaf vandaag op drie lokaties ter inzage: bij het Gouvernement, gemeentehuis Maasgouw en Waterschap Limburg. Het betreft het voorkeursalternatief met de milieueffectrapportage fase 1. Tijdens de ter inzageperiode, die nog tot en met 28 december 2020 duurt, kan formeel op de stukken worden gereageerd met een zienswijze.

Resultaten Maas Cleanup zijn bekend
14-11-2020 11:27

Limburg - 14 november 2020 - Medio september hebben zich meer dan 5.000 vrijwilligers actief ingezet om het stroomgebied van de Maas schoon te maken tijdens de Maas CleanUp 2020. Ongeveer 100 medewerkers van Waterschap Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) en hun gezinsleden hebben de Maas én Limburgse beken schoon gemaakt. De resultaten van deze grootschalige opruimactie zijn bekend en te zien in onderstaande infographic.

Waterschap Limburg waarschuwt voor blauwalg in Roermond en Ohé en Laak
28-9-2020 20:17

Ohé en Laak / Roermond - 28 september 2020 - Tijdens controles, uitgevoerd door inspecteurs van Waterschap Limburg, zijn op twee locaties blauwalgen aangetroffen: camping Hatenboer in Roermond en Dilkensplas in Ohé en Laak. Blauwalgen kunnen bij aanraking of inname bepaalde gezondheidsklachten veroorzaken bij mens en dier. Het advies is om contact met deze wateren te vermijden.  

Carine Kraan uit Buggenum nieuwe jeugdbestuurder Waterschap Limburg
22-9-2020 17:03

Buggenum - 22 september 2020 - Carine Kraan (16) uit Buggenum wordt de nieuwe jeugdbestuurder van Waterschap Limburg. De komende twee jaar denkt ze mee over het betrekken van jongeren bij het waterschapswerk  en neemt ze zitting in het landelijke Jeugdwaterschap. Carine zit in 5 VWO van ROER College Schöndeln en is van kleins af aan geïnteresseerd in water en milieu. 

Maas Cleanup uitgebreid naar Limburgse beken
9-9-2020 16:04

Leudal - 9 september 2020 - Waterschap Limburg ruimt op 19 september tijdens de Maas Cleanup ook zwerfafval in en bij Limburgse beken op. Waterschappers ontdoen o.a. de Roggelse beek en de Neerbeek in de gemeente Leudal van zwerfafval. Samen met dijkgraaf Patrick van der Broeck trapt Waterschapsbestuurder Arnold Jansen de Maas Cleanup op 19 september af bij watersportvereniging Maas en Roer in Roermond op een boot van Plastic Whale.