img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

Nieuws
Dijkversterking Heel - digitale informatieavond over werk aannemer
26-4-2021 12:13

Heel - 26 april 2021 - Waterschap Limburg organiseert op 10 mei een digitale informatieavond over het werk van de aannemer, combinatie Dijkversterking Heel & Beesel. De aannemer wil graag kennis maken met personen die geraakt worden door de werkzaamheden of hierin geïnteresseerd zijn, om het werk met de planning van dijkversterking Heel toe te lichten. U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen op maandag 10 mei van 19.30 tot 21.00 uur. 

Digitale talkshow 'Limburgs water in een veranderend klimaat'
26-3-2021 11:30

Limburg - 26 maart 2021 - De aanpak van wateroverlast, verbetering van de waterkwaliteit en de realisatie van hoogwaterveiligheid blijven de topprioriteiten van Waterschap Limburg. Op 30 maart organiseert het waterschap om 19.30 uur een live digitale talkshow over het nieuwe Waterbeheerprogramma. Hierin wordt, op een laagdrempelige manier voor inwoners en organisaties, meer informatie verschaft over de wateropgaven van Limburg voor de komende jaren, die het waterschap samen met de omgeving aangaat.  

 

Waterschap Limburg heeft voorkeursalternatief Thorn-Wessem vastgesteld
19-3-2021 10:43

Thorn/Wessem - 19 maart 2021 - Dijkversterkingsplan Thorn – Wessem is een belangrijke stap verder in het proces. Het voorkeursalternatief is door het dagelijks bestuur van het waterschap vastgesteld, in afstemming met de minister van Infrastructuur en Waterstaat voor de systeemmaatregel. Bekend is waar de versterkte dijk komt te liggen en welk type dijk het wordt. Met één uitzondering: de Maasboulevard.

Plannen dijkversterking Beesel onherroepelijk - uitvoering kan van start
12-3-2021 09:46

Beesel - 12 maart 2021 - De Raad van State heeft de beroepen van twee bewoners tegen de dijkversterking in Beesel ongegrond verklaard. De aannemer kan nu volgens planning in opdracht van Waterschap Limburg van start gaan met het versterken van de dijk langs de Maas in Beesel. De aannemer start eerst met voorbereidende werkzaamheden in het gebied. 

Aanleg vispassage 'Verlengde Oude Maas' tussen Ohé en Laak en Stevensweert
7-3-2021 12:27

Ohé en Laak/Stevensweert - 7 maart 2021 - Tussen Ohé en Laak en Stevensweert ligt het stroomgebied van de Oude Maas. Deze beek komt uit in de Molenplas, die is verbonden met de Biltplas die weer is verbonden met de Maas. Deze plassen zijn moeilijk te passeren voor vissen, die vanuit de Maas door de twee plassen en door de Oude Maas richting de Geleenbeek willen om zich voort te planten. Om de vissen te helpen wordt een nieuwe beek (vispassage) aangelegd langs de Molen- en Biltplas, zo meldt Dorpsraad Stevensweert.