img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

19-7-2021 05:05

Recreatie op het water nog verboden

Midden-Limburg - 19 juli 2021 - Afgelopen nacht is de stuw Linne weer deels dichtgezet. Na extra inspecties door Rijkswaterstaat is de vaarweg tussen Ternaaien (B) en Heel vanmiddag om 14.00 uur vrijgegeven voor de beroepsvaart. De recreatievaart is nog steeds gestremd omdat het gevaar, door mogelijk grote brokstukken die in de rivieren drijven, nog niet is geweken. Ook andere vormen van recreatie op het water zijn om die reden nog verboden.

img

De schepen voor beroepsvaart ondervinden minder hinder van ronddrijvende brokstukken, maar de recreatievaart kan hierdoor ernstig in de problemen komen.

Zodra de recreatievaart wordt vrijgegeven, wordt dit gemeld door Rijkswaterstaat. 

Stockfoto
190721/HvL
 

Tags
Wellicht interessant