img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

Nieuws
Waterschap Limburg herstelt oevers Roer in binnenstad Roermond
29-5-2020 13:05

Roermond - 29 mei 2020 - In de binnenstad van Roermond is Waterschap Limburg bezig met het herstellen van de oevers langs de Roer. Het projectgebied is ongeveer 1 kilometer lang en loopt vanaf de Stenen Brug tot aan de stuw bij de ECI. De werkzaamheden duren tot medio juli. Om overlast voor de omgeving en het milieu te beperken, werkt de aannemer met biobrandstof.

Geldigheid verlopen rijbewijs opnieuw met 7 maanden verlengd
29-5-2020 12:23

29 mei 2020 - Alle rijbewijzen die verlopen tussen 1 februari en 31 augustus 2020, blijven zeven maanden langer geldig blijven. In april 2020 werd al een eerste verlenging verleend. Ook de geldigheid van theorie-examens die vervallen in de periode van 1 juni tot 1 oktober 2020 wordt verlengd, tot 1 april 2021. De nieuwe maatregel geldt niet voor rijbewijzen die zijn ingevorderd of geschorst. 

Vijf jaar Toon Hermans Huis Roermond
28-5-2020 17:48

Roermond - 28 mei 2020 - Op vrijdag 29 mei 2020 is het precies vijf jaar geleden dat het Toon Hermans Huis Roermond is geopend. Dankzij de brede steun uit de gemeenschap is er veel bereikt. Tot 1 juni 2021 worden er diverse activiteiten georganiseerd in het teken van dit eerste lustrum. Natuurlijk onder voorbehoud dat de omstandigheden het toelaten.

Gilde Opleidingen - tegen landelijke stroom in minder voortijdig schoolverlaters
28-5-2020 16:12

Regio - 28 mei 2020 - DUO heeft de voorlopige Voorlopig Schoolverlaters (VSV)-cijfers van schooljaar 2018-2019 gepubliceerd. Hieruit blijkt dat landelijk het aantal voortijdig schoolverlaters in het middelbaar beroepsonderwijs gestegen is, terwijl Gilde Opleidingen juist een daling laat zien. Hiermee neemt het opleidingsinstituut een zesde plek in van alle 42 roc’s in het land. 

Nog geen groen licht voor koren en blaasorkesten
28-5-2020 14:49

28 mei 2020 - Afgelopen dinsdag heeft minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCenW) bekend gemaakt dat koren en blaasorkesten toch nog niet mogen gaan repeteren met maximaal 30 personen vanaf 1 juni 2020. Ze wil nader onderzoek afwachten van o.a.  de technische universiteiten van Eindhoven en Delft over de kans op coronabesmetting bij blazen en zingen.