img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

3-3-2023 12:45

Verdrietig nieuws over gezondheidssituatie bisschop Harrie Smeets

Roermond - 3 maart 2023 - De chemokuren waarmee bisschop Harrie Smeets van Roermond afgelopen anderhalf jaar aan een hersentumor werd behandeld, zijn gestopt. Inmiddels heeft de huisarts de zorg overgenomen, omdat er op academisch niveau geen behandelmogelijkheden meer zijn. De bisschop merkt dat zijn verstand nog helder is, maar hij ervaart ook dat zijn motoriek trager is geworden en dat hierin geen verbetering meer valt te verwachten. Vooralsnog zal hij waar mogelijk zijn taken voortzetten.

img

Hoewel de groei van de eerste tumor geruime tijd geremd kon worden, heeft zich inmiddels een kleinere tweede tumor ontwikkeld. Deze bleek ondanks een aantal bestralingen niet meer zonder risico’s behandelbaar. Begin januari hebben de artsen daarom in overleg met de bisschop moeten beslissen om de resterende twee chemokuren stop te zetten.

Bij bisschop Harrie Smeets werd in juni 2021 een hersentumor geconstateerd. Hij is daar sindsdien in het academisch ziekenhuis in Maastricht voor behandeld. Inmiddels heeft de huisarts de zorg overgenomen, omdat er op academisch niveau geen behandelmogelijkheden meer zijn.

Mgr. Smeets is dankbaar voor het gebed en de vele andere blijken van steun die hij sinds het begin van zijn ziekte heeft mogen ontvangen. Hij roept iedereen op om in hun gebeden ook alle andere zieken te blijven gedenken.

Foto bisdom Roermond
030323/HvL

Wellicht interessant