img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

29-4-2024 10:30

Themawandeling 'Vogels van de Pelen' in De Groote Peel

Ospel - 29 april 2024 - In de winter is De Groote Peel een favoriete overwinterplek voor veel wintergasten, zoals de klapekster en ontelbare ganzen. Kom je in het voorjaar, dan zie je juist de vogels die broeden in dit gebied. En in het najaar is dit hoogveengebied een tijdelijke rust- en foerageerplek voor trekvogels. Wandel op zondag 2 juni mee met de boswachter om vogels te zien, horen en herkennen. En 's morgens vroeg is er natuurlijk altijd kans op het spotten van reeën of andere dieren.

img

Nationaal park De Groote Peel

De Groote Peel behoort door het natte karakter en de vele landschapsvormen tot een van de vogelrijkste gebieden van West Europa. In het najaar foerageren hier duizenden trekvogels, waaronder steltlopers, ganzen, kraanvogels en eenden. In het voorjaar broeden er bijna honderd vogelsoorten waaronder de blauwborst, dodaars, geoorde fuut, wulp, sprinkhaanrietzanger, roodborsttapuit, bruine kiekendief en roerdomp.

Nog meer vogels in het buitencentrum 

Wie geïnteresseerd is in vogels kan niet alleen buiten, maar ook binnen in het buitencentrum zijn/haar hart ophalen. In de winkel van De Pelen zijn boeken over vogels, verrekijkers, nestkasten en voederspulletjes verkrijgbaar. Bij de inpandige horeca kan je terecht voor een hapje en een drankje.  

Praktische informatie

wanneer - zondag 2 juni 2024, van 8.30 tot 10.30 uur 

waar - bij Bezoekerscentrum de Pelen aan de Moostdijk 15 in Ospel 

deelname - € 7,00

aanmelden - is verplicht en kan via deze webpagina van Staatsbosbeheer

extra informatie - honden toegestaan, mits aangelijnd

Wat is er te doen in Midden-Limburg?

Op www.deltalimburg.nl/agenda zijn nog veel meer activiteiten te vinden in onze regio.

Foto: Pixabay (wulp)
140124/HvL

Wellicht interessant