img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Roermond, Leudal en Maasgouw.

14-4-2019 09:30

Looskade Roermond dicht 15 april - medio oktober 2019

Roermond - De Looskade krijgt een belangrijke functie na de reconstructie van de N280. Daarom wordt de Looskade verhoogd, zodat deze beter bestand is tegen hoog water. Vanaf 15 april 2019 tot media oktober 2019 is de Looskade afgesloten voor al het verkeer en voetgangers. Vanaf 15 april beginnen de voorbereidende werkzaamheden, de realisatie van de nieuwe kadeconstructie begint in mei.

In de nieuwe situatie blijft verkeer in twee richtingen over de Looskade rijden. Ook vrachtwagens en bussen rijden onder de Louis Raemaekersbrug (voorheen Maasbrug) door. Voor fietsers wordt de Looskade veiliger. Er komt een nieuw fietspad vanaf Buitenop tot het Aureool. Vanaf daar rijden fietsers via de Looierstraat naar de Roerkade. Fietsers rijden op de Looskade dus niet meer over de weg, maar zijn gescheiden van verkeer. 

Om zoveel mogelijk hinder te voorkomen, wordt zoveel mogelijk gewerkt tussen 7 en 19 uur. Alle hinder voorkomen is echter niet mogelijk. Met name tijdens de realisatie van de kadeconstructie is geluidshinder te verwachten. Er kan ook sprake zijn van hinder door trillingen.

Tijdens de verhoging van de Looskade is er sprake van 2 omleidingsroutes. Er is 1 omleidingsroute voor verkeer en 1 voor fietsverkeer:
- Verkeer dat vanuit de Maashaven en de Arlo naar de Roerkade wil rijden wordt omgeleid. Zij rijden bij kruising Buitenop rechtsaf de N280 op richting A2 en Weert. Bij afrit De Weert slaan zij af en rijden via de Maaswaarderweg naar toerit Hatenboer. Bij toerit Hatenboer rijdt verkeer terug de N280 op tot kruising Buitenop. Door rechtsaf te slaan bereiken zij de Roerkade.
- (Brom)fietsverkeer rijdt via de Ernst Casimir Passage en de Pastoorswal naar de Sint Jansstraat. Via Swalmerstraat en Kraanpoort bereiken zij de Roerkade.

Foto: Impressie nieuwe situatie, www.n280verbindtroermond.nl 

Wellicht interessant