img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

31-5-2023 10:30

Hoe loonverpakking van pas kan komen bij het werken met chemische stoffen

31 mei 2023 - Het werken met chemische stoffen kan een risico vormen voor de gezondheid van werknemers. Om de veiligheid te waarborgen zijn er verschillende maatregelen die genomen kunnen worden, waaronder loonverpakking. Maar wat is loonverpakking eigenlijk en hoe kan dit van pas komen bij het werken met chemische stoffen? In dit artikel worden deze vragen beantwoord.

img

Wat is loonverpakking?

Loonverpakking is het verpakken van producten door een externe partij, ook wel een loonverpakker genoemd. Dit kan bijvoorbeeld nuttig zijn wanneer een bedrijf niet beschikt over de juiste verpakkingsmaterialen of expertise om een product op de juiste manier te verpakken. Loonverpakking kan plaatsvinden in een speciale verpakkingsfaciliteit of op locatie bij de klant.  Loonverpakking is ook relevant bij het werken met chemische stoffen. Dit omdat chemische stoffen vaak gevaarlijk zijn en de juiste verpakking en etikettering vereisen. Het is van groot belang dat er bij het verpakken van chemische stoffen geen risico's ontstaan voor de gezondheid van de werknemers die hiermee bezig zijn.

Voordelen van loonverpakking bij het werken met chemische stoffen

Het uitbesteden van het verpakken van chemische stoffen aan een loonverpakker kan verschillende voordelen bieden. Een belangrijk voordeel is dat loonverpakkers beschikken over de juiste kennis en expertise om chemische stoffen op de juiste manier te verpakken. Zij weten hoe de stoffen veilig gehanteerd moeten worden en welke verpakkingen geschikt zijn voor welke stoffen. Werkt jouw bedrijf bijvoorbeeld met kaliumhydroxide? Dan weet de loonverpakker precies wat er wel en niet moet gebeuren. Dit verkleint het risico op ongelukken en dus ook op gezondheidsschade voor de werknemers. 

Een ander voordeel van loonverpakking is dat het kostenbesparend kan werken. Het aanschaffen van de juiste verpakkingsmaterialen en het opzetten van een verpakkingsfaciliteit kan namelijk een flinke investering zijn. Door het verpakken uit te besteden aan een loonverpakker, hoeft het bedrijf deze kosten niet te maken en kan het zich richten op de core business.

Loonverpakking in de praktijk

In de praktijk zijn er verschillende manieren waarop loonverpakking toegepast kan worden bij het werken met chemische stoffen. Een voorbeeld hiervan is het verpakken van chemicaliën in zakken of vaten. Loonverpakkers beschikken over de juiste apparatuur om deze producten op de juiste manier te verpakken en te etiketteren. Ook kunnen zij zorgen voor de juiste opslag en transport van deze producten. 

Een ander voorbeeld van loonverpakking bij het werken met chemische stoffen is het verpakken van producten in kleinere hoeveelheden. Sommige bedrijven produceren chemische stoffen in grote hoeveelheden, maar hebben klanten die deze stoffen in kleinere hoeveelheden nodig hebben. Door het uitbesteden van het verpakken aan een loonverpakker kan het bedrijf deze klanten bedienen zonder dat het zelf extra verpakkingsfaciliteiten hoeft op te zetten.

Stockfoto

Wellicht interessant