img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

22-6-2023 16:28

Rijkswaterstaat - houd rekening met onverwacht sterkere stroming op Maas

Limburg - 22 juni 2023 - De forse neerslag die 22 juni voorspeld wordt in België kan 24 uur lang leiden tot een onverwacht sterke stroming van de Maas. Rijkswaterstaat waarschuwt met name de recreatievaart in Limburg daar extra alert op te zijn en de actuele afvoer van de Maas en de weersomstandigheden goed in de gaten te houden. Rijkswaterstaat adviseert vaarweggebruikers op de Maas en andere gebruikers van de uiterwaarden om de actuele situatie in de gaten te houden via website Waterinfo Rijkswaterstaat.

img

 

Mogelijk snel stijgende afvoer op Maas door forse regenval

Op 22 juni 2023 trekt er een actieve storing over het stroomgebied van de Maas. Met name in België wordt in korte tijd een flinke hoeveelheid neerslag verwacht.

Er zijn nog veel onzekerheden, maar de afvoer van de Maas kan daardoor de komende 24 uur in relatief korte tijd snel stijgen. Daardoor wordt de stroming op de Maas veel sterker dan de afgelopen weken het geval was. Er wordt geen extreem hoogwater verwacht.

De verwachte afvoer is niet alarmerend, maar vraagt wel om extra alertheid. Ook is er kans dat uiterwaarden deels onderlopen, onder meer bij Roermond waar de stuw door werkzaamheden niet maximaal kan worden ingezet. Rijkswaterstaat houdt de situatie nauwlettend in de gaten en neemt waar nodig preventief maatregelen.

Advies voor vaarweggebruikers Maas

Zodra de neerslag in de Ardennen is gevallen, kan een betere verwachting gegeven worden over de afvoer en waterstanden. 

Zodra de afvoer 500 m3/s is bij St. Pieter (Maastricht) zullen omwonenden en gebruikers via de reguliere hoogwaterberichtgeving geïnformeerd worden. 

Op de website van Waterschap Limburg staat informatie over de waterstanden van de overige rivieren en beken in Limburg.

bron Rijkswaterstaat/archieffoto Leon van Lier|DeltaLimburg.nl
220623/HvL

 

Wellicht interessant