img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

9-11-2023 12:35

De Ortolaan Roermond krijgt de 'Bibliotheek op School'

Roermond - 9 november 2023 - De Ortolaan Roermond en de Bibliotheek Bibliorura gaan samenwerken. In het kader van het landelijk leesbevorderingsprogramma ‘de Bibliotheek op School’ wordt er een schoolbibliotheek gerealiseerd voor de leerlingen van het voorgezet speciaal onderwijs. Met dit programma moedigen we het plezier in lezen bij de leerlingen aan.

img

De Ortolaan

De Ortolaan Roermond geeft voortgezet speciaal onderwijs aan jongeren van 12 tot 21 jaar die specifieke onderwijs en ondersteuningsbehoeften. Onlangs heeft Ortolaan Roermond van de onderwijsinspectie het predicaat Goed ontvangen, een unicum voor dit type onderwijs in Nederland. De school is onderdeel van de Aloysius Stichting. Deze stichting is er voor kinderen en jongeren van 4 tot 27 jaar die onze expertise in onderwijs, begeleiding, en ondersteuning nodig hebben om zich goed te kunnen ontwikkelen.  Goede lees- en taalvaardigheden zijn hierbij van essentieel belang, en hiermee vormt ‘de Bibliotheek op School’ een goede aanvulling op het onderwijs bij de Ortolaan Roermond.

De Bibliotheek op School

‘De Bibliotheek op School’ is meer dan een paar boekenkasten op school. Het is een landelijk programma waarbij scholen en bibliotheken samenwerken om leesplezier, taalontwikkeling, en mediawijsheid te vergroten bij leerlingen. Door een aansluitende en gevarieerde collectie aan te bieden in een goede digitale en lees- en leeromgeving op locatie, bevordert ‘De Bibliotheek op School’ de leesontwikkeling en het leesplezier van de leerlingen. Leesplezier en goed kunnen lezen hebben namelijk een positief effect op de woordschat, spelling, schrijven en de schoolprestaties. Daarnaast ondersteunt ‘De Bibliotheek op School’ de ontwikkeling van goede digitale vaardigheden bij de leerlingen die in de huidige samenleving onmisbaar zijn.

Leesconsulent

De leesconsulent vertegenwoordigt de Bibliotheek Bibliorura binnen de school. Ze zijn ervaren deskundigen in leesbevordering en het aanspreekpunt voor docenten. Ze helpen leerlingen met het kiezen van boeken en vergroten de leesmotivatie bij de leerlingen niet alleen in ‘De Bibliotheek op School’, maar ook in het leslokaal. Als spil tussen Bibliotheek Bibliorura en De Ortolaan, zet de leesconsulent zich in om structureel aandacht te vestigen op vrij lezen, boekpromotie, en leesplezier zowel in het leslokaal als thuis. Hiermee complementeert de leesconsulent en ‘de Bibliotheek op School’ de ambitie van De Ortolaan Roermond om de leerlingen een goede basis te geven voor hun toekomst.

Foto Bibliorura [Bart Waijers (Directeur De Ortolaan Roermond) en Jeanine Deckers 
(Directeur  - Bestuurder de Bibliotheek Bibliorura)] 
091123/HvL

 

Wellicht interessant