img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

15-8-2019 01:01

Eerste patrijzenbord geplaatst in Grathem

Grathem - Het gaat slecht met de patrijs, de boerenlandvogel komt nog maar op enkele plekken in ons agrarische landschap voor. In Grathem slaan actieve vrijwilligers en agrariërs de handen ineen om het leefgebied van deze vogel te beschermen. Wethouder Robert Martens van de gemeente Leudal heeft op donderdag 15 augustus 2019 het eerste informatiebord geplaatst. Een volgende stap om samen te zorgen voor de patrijs.

Sinds 2017 is er een actieve groep vrijwilligers aan de slag om het leefgebied van de patrijs te beschermen. Toen men besefte dat de soort nog maar sporadisch werd gezien in het veld, is er aan de bel getrokken bij de stichting IKL (Instandhouding Kleine Landschapselementen). In opdracht van de gemeente Leudal ondersteunt IKL de vrijwilligers om de verschillende plannen uit te werken. 
 
Patrijzen leven in open en halfopen landbouwgebieden, bij voorkeur in akkers. Een gunstig leefgebied heeft een verscheidenheid aan gewassen en veel lijnvormige landschapselementen zoals kruidenrijke bermen, akkerranden, houtwallen, hagen en overhoekjes. 

Agrariërs leggen bloemrijke percelen aan met een speciaal graan/ bloemen mengsel waar de patrijzen voedsel en schuilmogelijkheden vinden. Houtwallen en hagen worden door vrijwilligers uit Grathem gerealiseerd met hulp van de schoolkinderen van BS De Klink in Grathem. 

Het IKL heeft samen met de projectpartners informatieborden ontwikkeld over het leven van de patrijs. Deze borden worden geplaatst op locaties waar veel fietsers en wandelaars voorbij komen. Bij de bloemrijke percelen komen ook informatieborden over hetgeen de agrariër daar realiseert.

Meer informatie over IKL-Limburg? Klik hier.

Foto's: IKL-Limburg

Foto patrijs: Frans van Ool
 

Tags
Wellicht interessant