img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

23-10-2019 04:10

Overstap naar digitale recepten in Midden- en Noord-Limburg

Regio - Het Laurentius Ziekenhuis  (Roermond), het VieCuri Medisch Centrum (Venlo/Venray) plus ruim 30 openbare apotheken in Midden- en Noord-Limburg zijn overgestapt op het digitaal versturen van recepten. Artsen hoeven hiermee geen papieren recept voor de apotheek meer aan de patiënt mee te geven. Op woensdag 23 oktober 2019 werd hierover een convenant ondertekend. Het digitale recept verkleint de kans op fouten aanzienlijk.

img

Tot voor kort was het voor een apotheek alleen mogelijk om medicijnen uit te geven wanneer er een handtekening van de arts onder het recept stond. Vandaag ondertekenden beide ziekenhuizen en de aangesloten apotheken een convenant waarin is vastgelegd dat elektronische recepten als geldig recept gelden en een handtekening niet meer nodig is. Afgesproken is dat dit regionaal de primaire wijze van versturen wordt.

Door het digitaal versturen van recepten wordt de kans op fouten verkleind omdat het recept rechtstreeks naar de door de patiënt aangewezen apotheek wordt verstuurd. Dit kan de poliklinische apotheek in het ziekenhuis zijn of de eigen apotheek van de patiënt. Zodra het elektronische recept bij de apotheek aankomt, kan het recept meteen worden verwerkt.

Paul Bus, MDL-arts en Imre Celis, klinisch geriater Laurentius Ziekenhuis: “De stap die we destijds gemaakt hebben om over te stappen van geschreven recepten naar digitale recepten heeft een enorme kwaliteits- en veiligheidsverbetering gegeven. Dat we deze digitale recepten niet meer uitprinten, maar rechtstreeks doorsturen naar de apotheek is een logische volgende stap. Ook hoeft de apotheekassistent het recept niet meer over te typen, omdat het rechtstreeks in het apotheeksysteem terecht komt. Dit maakt de kans op fouten weer kleiner. Het doorfaxen van recepten is eveneens verleden tijd wat ervoor zorgt dat onze secretaressen worden ontlast.”

Sjoukje van der Meer, poliklinisch apotheker bij VieCuri beaamt dit. Zij ziet ook nog een ander voordeel: “Het niet langer uitprinten van papieren recepten is ook een mooie opstap naar volledig papierloos werken. Een duurzame oplossing die wij toejuichen.” 

Het elektronisch doorsturen van recepten past in het beleid van de overheid om ICT in te zetten om de zorg beter en veiliger te organiseren. 

Foto: Laurentius Ziekenhuis (staand: Lieke Luijsterburg, namens de openbare apotheken Midden-Limburg, Arjen Ypma, namens de openbare apotheken Noord-Limburg, Esther Geelen, poliklinisch apotheker Laurentius Ziekenhuis. Zittend: Siska Boorsma, voorzitter medische staf Laurentius Ziekenhuis, Marja Weijers, voorzitter Raad van Bestuur Laurentius Ziekenhuis, IJsbrand Schouten, lid Raad van Bestuur VieCuri Medisch Centrum) 
 

Tags
Wellicht interessant