img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

6-11-2019 04:18

Demonstratie woonwagenbewoners Leudal voor meer standplaatsen

Heythuysen - Woonwagenbewoners hebben aangegeven donderdag 7 november 2019 te gaan demonstreren om aandacht te vragen voor het tekort aan standplaatsen, zo meldt de gemeente Leudal. De demonstratie zou, volgens de bewoners, plaatsvinden aan de Burgemeester Janssen van Sonlaan in Heythuysen.  

Het College voor de Rechten van de Mens oordeelde in het verleden dat de gemeente Leudal niet streefde naar een zo gelijkwaardig mogelijk aanbod van huurwoonwagens ten opzichte van het aantal huurwoningen.

Naar aanleiding van een eerdere demonstratie door woonwagenbewoners en de uitspraak door het College voor de Rechten van de Mens is de gemeente Leudal in gesprek gegaan met bewoners van de lokale woonwagengemeenschap. Tevens heeft de gemeente, daar zij zelf te weinig inhoudelijke kennis in huis had, een gespecialiseerde organisatie bij het onderzoek betrokken. In samenspraak met de gemeente Leudal is er door deze gespecialiseerde partij onderzoek gedaan naar de behoeften van de woonwagenbewoners.

Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek heeft de gemeente in samenwerking met de ingeschakelde gespecialiseerde organisatie de op 25 juni 2019 besproken raadsvoorstellen ingediend. De gemeenteraad heeft besloten tot een uitbreiding op korte termijn met 4 standplaatsen, waarvoor locatie Molenzicht te Heythuysen in aanmerking komt. Deze uitbreiding doet recht aan het standpunt van het College voor de Rechten van de Mens.

In het raadsvoorstel van 25 juni 2019 is ook het opstellen van een business case naar verdere uitbreiding op middellange termijn besproken. De gemeenteraad heeft besloten dat hiervoor nog afstemming dient plaats te vinden met het nog uit te voeren woonbehoefte onderzoek door de Provincie Limburg en de daaruit voortvloeiende aanbevelingen. De uitkomsten hiervan worden op korte termijn verwacht. 

In het nieuwe landelijke beleidskader is ook opgenomen dat woningcorporaties dienen te voorzien in de huisvesting van woonwagenbewoners. De gemeente Leudal is hierover in gesprek met woningcorporaties om te onderzoeken hoe de overdracht van woonwagens en standplaatsen te realiseren. 

Burgemeester Désirée Schmalschläger: “We nemen al onze inwoners serieus en wensen nog steeds tot een passende oplossing te komen. Het staat mensen vrij om te demonstreren, echter is er ons alles aangelegen dat de openbare orde en veiligheid gegarandeerd wordt. Als gemeente nemen we samen met de politie de benodigde voorzorgsmaatregelen.”

Foto: Leon van Lier (locatie Molenzicht Heythuysen)

Tags
Wellicht interessant