img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

27-11-2019 03:15

Attentie voor 173 Kinderen via Stg. Kinderfonds Midden-Limburg

Roermond - Binnenkort ontvangen 173 kinderen in de leeftijd 0 tot 12 jaar een cadeaubon, gedoneerd door Stichting Kinderfonds Midden Limburg & Stichting Kids en Family care. Het uitreiken gebeurt met behulp van de gezincoaches.

Stichting Kinderfonds Midden-Limburg (KML) zet zich, als netwerkorganisatie en bruggenbouwer, in voor kinderen uit gezinnen in achterstandssituaties.

Deze kinderen worden geremd in hun sociaal maatschappelijke ontwikkeling door problemen in het gezin (werkeloosheid, schulden, geweld, drank- en drugsmisbruik en criminaliteit), hun directe omgeving en de gemeenschap waarin ze opgroeien.

Door de machteloosheid waarin zij verkeren zijn zij letterlijk ‘het kind van de rekening’ geworden en kunnen zelf niet of nauwelijks zonder hulp en steun van derden uit deze uitzichtloze situatie geraken.

Het primaire doel van het KML is dan ook het werven van fondsen. Met deze middelen organiseert de stichting diverse projecten en activiteiten voor de kinderen en ondersteunt betrokken organisaties.

Meer informatie over deze stichting vindt u op hun website.  

Foto: Stg. Kinderfonds Midden-Limburg

Tags
Wellicht interessant