img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

24-4-2020 01:00

Lintjesregen 2020 in Roermond

Roermond - Door de corona-maatregelen heeft de Lintjesregen van 2020 een ander karakter gekregen dan gewoonlijk. Alle decorandi zijn door de burgemeester telefonisch op de hoogte gebracht van de aan hen toegekende Koninklijke Onderscheiding. Er zijn 14 personen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau en 1 persoon tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Wie dat zijn? Lees verder.

img

Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

1.     De heer Riek van Ark uit Roermond (62)

Riek van Ark werd in 1965 als 8-jarige jongen lid van de fanfare O.L. Vrouw in ’t Zand en nu, 54 jaar later, is hij nog steeds actief. Hij is al zo’n 30 jaar de tweede dirigent van de fanfare. Ook geeft hij leiding aan groepsrepetities met bepaalde instrumenten. Hij is al jaren voorzitter van de orkestcommissie. Naast zijn inzet voor de fanfare O.L. Vrouw in ’t Zand is de heer Van Ark vanaf 1993 muzikaal actief bij de Brassband Merum. Ook bij deze vereniging vervult hij, naast het maken van muziek, nog diverse andere taken. De heer Van Ark zet zich al vele tientallen jaren in voor de gemeenschap van Roermond-Zuid. Ook de Pastorale eenheid Kapel in ’t Zand en de Vastelaovesvereniging De Kaketoes kunnen altijd een beroep op de heer Van Ark doen.

2.     Mevrouw Francien van Ark-Smeets uit Roermond (60)

Francien van Ark-Smeets (de echtgenote van Riek van Ark ; zie onder 1) is vanaf de oprichting in 2004 actief als secretaris van de Stichting Kruiswegpark in de wijk Kapel in ’t Zand. Op deze manier draagt zij bij aan het behoud van een van de pareltjes van de wijk Kapel in ’t Zand en van de stad Roermond. Ook bij de fanfare O.L. Vrouw in ’t Zand is mevrouw Francien van Ark-Smeets al jaren actief. Vanaf haar 10e levensjaar is zij lid van de fanfare. Naast spelend lid is zij ongeveer 25 jaar bestuurslid. Binnen het bestuur vervult zij de functie van secretaris.  

3.     De heer Roel van Ark uit Roermond (58)  

Roel van Ark (broer van Riek van Ark; zie onder 1) is bijna vijftig jaar spelend lid van de fanfare O.L. Vrouw in ’t Zand. Begin jaren negentig werd hij bestuurslid van de fanfare. Op dit moment is hij vicevoorzitter. Roel van Ark is een goed organisator en blinkt uit in het omgaan met mensen. Behalve bij de fanfare is hij ook als bestuurslid al 25 jaar actief bij de Stichting Gemeenschapshuis ’t Sjoolpaad. Ook de Pastorale eenheid Kapel in 't Zand en de Vastelaovesvereniging De Kaketoes doen nooit tevergeefs een beroep op hem.

4.     De heer Piet Backers uit Roermond (68)

Piet Backers is al 60 jaar een op en top verenigingsmens en de fanfare O.L Vrouw in ’t Zand kan altijd een beroep op hem doen. Hij werd in 1960 lid van de fanfare, hij was toen 10 jaar oud. In zijn werkzame leven was Piet Backers metaalbewerker. Dit vakmanschap zet hij al tientallen jaren in voor de fanfare. Hij voert technisch onderhoud uit aan alle blaasinstrumenten van de vereniging en hij verricht ook reparaties. De Stichting Gemeenschapshuis ’t Sjoolpaad kan ook altijd een beroep doen op de heer Backers voor het onderhoud in of aan het gemeenschapshuis. En ook voor de Pastorale Eenheid Kapel in ’t Zand en de Vastelaovesvereniging De Kaketoes stond en staat hij altijd klaar om te helpen.

5.     De heer Mathieu Beeren (73) 

Mathieu Beeren is al 40 jaar betrokken bij de EHBO-vereniging Maasniel. Niet alleen als lid maar in de periode tussen 1980 en 2015 was hij onder meer ook voorzitter en coördinator opleidingen en hield hij de ledenadministratie bij. Sinds enkele jaren is hij vertrouwenspersoon van de EHBO- vereniging. Vanaf 2007 is hij als vrijwilliger betrokken bij de Stichting Het Oude Kerkhof. Hij coördineert en geeft zelf ook rondleidingen op deze begraafplaats. In 2013 trad hij toe tot het bestuur van deze stichting, waarvan hij vanaf 2015 voorzitter is. In 2017 werd hij voorzitter van het Kapeller Kwartier (de 4K’s), waarin naast de begraafplaats, het Kruiswegpark, de kerk Kapel in ’t Zand en de Kapelse Meule zijn vertegenwoordigd. Van mei 2013 tot 28 mei 2016 was hij bestuurslid en vice-voorzitter van het Overkwartier Gelre. In februari 2018 werd hij bestuurslid van de Bond van Wapenbroeders, afdeling Roermond en Venlo.

6.     De heer Hai van Dijck uit Swalmen (64)

Hai van Dijck zet zich als vrijwilliger al vele jaren in voor een aantal verenigingen in Swalmen. Hij is 21 jaar lang trouw bestuurslid geweest van Kindervakantiewerk Swalmen. In 2018 is hij gestopt als bestuurslid, maar hij is nog steeds actief als spelbegeleider en verkeersregelaar. Sinds 1988 is hij als instructeur betrokken bij de jeugd-zeilopleiding van watersportvereniging Ascloa in Asselt. Hij is ook als scheidsrechter vele jaren actief bij Volleybalvereniging S'62 uit Swalmen en de NEVOBO (Nederlandse Volleybal Bond). Bij de volleybalvereniging S’62 uit Swalmen heeft hij ook vele jaren als trainer/coach diverse teams onder zijn hoede gehad en daarmee goede resultaten behaald.

7.     Mevrouw Resi van Dommelen-Beursgens uit Leeuwen (67)

Resi van Dommelen-Beursgens zet zich al ruim 40 jaar in voor het verenigingsleven in Leeuwen en Maasniel. Zo is zij actief bij de EHBO vereniging in Maasniel en is zij aanwezig bij zowel grote als kleine evenementen. In 2000 trad zij toe tot het bestuur van ZijActief Limburg (afdeling Leeuwen). Zij is bestuurslid en is mede met de andere leden van het bestuur verantwoordelijk voor het programma van activiteiten voor de leden van ZijActief. Zij is ook penningmeester bij de Seniorenvereniging Leeuwen en helpt ook mee met de organisatie van wandelingen, de kerstviering, gezellige middagen en diverse vergaderingen.

8.      De heer Marc van Heijster uit Swalmen (60) 

Ruim 30 jaar is Marc van Heijster bestuurlijk betrokken bij verschillende samenwerkingsverbanden van ondernemers in Swalmen. Als voorzitter van de Ondernemersvereniging (BIZ Swalmen-Centrum) en gesprekspartner van de Dorpsraad is hij voortdurend bezig met het aantrekkelijk maken van Swalmen voor zowel bewoners, winkelend publiek, ondernemers als toeristen. In de zomermaanden is hij als vrijwilliger achter de kassa van het openluchtzwembad De Bosberg in Swalmen te vinden. Het zwembad draait geheel op vrijwilligers sinds de oprichting van de Stichting in 2004. Daarnaast is hij een van de drijvende krachten achter de jaarlijkse vrijwilligersavond. Van 2004 tot en met 2015 was hij voorzitter van de jaarlijkse Zjwamer Bontje Aovindj en later ook van de Seniorenmiddag in Swalmen.   

9.  Mevrouw Carmen Linnartz uit Roermond (51)

Het vrijwilligerswerk is Carmen Linnartz met ‘de paplepel ingegeven’. Haar beide ouders waren al actief in het verenigingsleven en met veel enthousiasme zet zij de familietraditie voort. Ze zet zich met hart en ziel in voor haar wijk ‘de Donderberg’. Al meer dan 30 jaar is zij betrokken bij de vastelaovesvereniging 'de Donderböl' en de stichting Bonte Avond (BAS). Ze is één van de drijvende kracht achter de vele optredens tijdens de Kinder Bonte Avonden en de Bonte Avonden voor de volwassenen. Deze zijn in het vastelaovendseizoen een begrip in heel Roermond. Ze vindt het daarbij belangrijk kinderen in de wijk dezelfde kansen te geven die zij heeft gehad. Ze is ook de kartrekker bij de organisatie van diverse evenementen in de binnenstad van Roermond zoals het Fashion Event en de Halloween-viering. De ondernemersvereniging in de binnenstad van Roermond kan altijd een beroep op haar doen. En zij weet dan ook weer anderen te enthousiasmeren om zich ook belangeloos hiervoor in te zetten.

10.  De heer Ton Lupak uit Roermond (68)

Ton Lupak zet zich al decennia met hart en ziel in voor de archeologie in Roermond en in de Roerstreek. Bijna 50 jaar geleden zorgde hij ervoor dat een werkgroep van jonge amateur-archeologen in de Roerstreek, de kennis kreeg aangereikt hun werk op een wetenschappelijke wijze uit te voeren en te documenteren. De documentatie van duizenden vondsten blijkt een belangrijke bron voor wetenschappelijk onderzoek. Hij heeft in de loop der jaren tientallen opgravingen in de stad geleid. Hij stond aan de wieg van de Werkgroep Archeologie van RuRa. Hij levert een belangrijke bijdrage aan de restauratie en conservering van archeologische objecten. Ook bij de unieke en zeldzame glasvondst in Roermond in 2014 op het Wilhelminaplein heeft de heer Lupak een belangrijke bijdrage geleverd. Onder zijn aansturing hebben de leden van de werkgroep Archeologie de gehele vondst (270.000 stuks glasscherven en meer dan 1.000 kilo aan gewicht) gewassen, gesorteerd en bestudeerd. Ook bij de Heemkundevereniging Roerstreek is de heer Lupak actief. De huidige inrichting van het Roersteekmuseum is grotendeels tot stand gekomen volgens zijn visie.

11.  Mevrouw Monique Linssen-Saelmans uit Roermond (61)

Monique Linssen-Saelmans werd in 2000 bestuurslid van de Koninklijke Roermondse Zang- en Muziekvereniging (KRZM). In het voorjaar 2019 heeft zij afscheid genomen als bestuurslid maar ze is nog wel lid van het koor. Als penningmeester hield mevrouw Linssen-Saelmans zich bezig met de financieel administratieve boekingen, de begroting, de jaarrekening en het verkrijgen van subsidies. Als algemeen bestuurslid organiseerde ze concertreizen, zowel binnen als buiten Nederland en regelde ze allerlei evenementen voor het koor. Ook was ze jarenlang 'muziekcommissaris' en ze leverde hierdoor een belangrijke bijdrage in de keuze van het repertoire van het koor. Daarnaast is ze ook nog 4 jaar bestuurslid van het Vocaal Ensemble Coro Incanto geweest. Ook hier kwam haar organisatietalent goed van pas bij de planning van concerten en het organiseren van koorreizen. Als regio-contactouder van de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting was ze een belangrijke steun voor de ouders van wie een kind de diagnose Cystic Fibrosis had gekregen. Zij organiseerde contact- en informatieavonden en stond ouders met raad en daad bij.   

12.  De heer Albert Schouten uit Roermond (75)

Albert Schouten zet zich al meer dan 50 jaar in voor de Roermondse samenleving. Een van zijn passies is het behoud van monumenten in Roermond. De heer Schouten is vanaf de oprichting in 2004 voorzitter van de Stichting Kruiswegpark Roermond. Het Kruiswegpark is één van de pareltjes van Roermond. Door het werk van de Stichting is het voortbestaan van het Kruiswegpark geborgd. Hij was van 2011 tot eind 2019 voorzitter van Stichting Open Monumentendag Roermond. Een mooi initiatief in dit kader, dat mede door de heer Schouten tot stand is gekomen, is de 'Klassendag'. Hierbij worden scholen en scholieren gekoppeld aan een monument in onze stad en mogen zij dit monument tijdens de Landelijke Open Monumentendag gratis bezoeken. Zijn eerste kennismaking met het verenigingsleven overigens was in 1966 als lid en later als voorzitter van het Gregoriaans kerkkoor Schola Sancti Christofori. Tijdens zijn voorzitterschap heeft hij er o.a. voor gezorgd dat enkele fusies van koren in goede banen werden geleid. Daarmee heeft hij een actieve bijdrage geleverd aan de instandhouding van de Gregoriaanse kerkmuziek, hetgeen in de bisschopsstad Roermond van betekenis is. Tot maart 2019 was hij actief als voorzitter van de ‘Vrunj van de Fanfaar O.L. Vrouw in ’t Zand’. Onder zijn voorzitterschap is ca. € 75.000,- binnengehaald, die o.a. wordt besteed aan de opleiding van jeugdige muzikanten en de aanschaf van nieuwe instrumenten.

13.  De heer Wiet Smeets uit Herten (81)

Wiet Smeets is zeer actief betrokken bij het behoud van het religieus erfgoed. Hij verricht vele uren vrijwilligerswerk met passie en toewijding. Sinds 2006 is hij betrokken als adviseur en restaurateur bij de Stichting Kruisen en Kapellen Limburg. Hij zorgt voor het onderhoud en de restauratie van wegkruisen in Roermond. Limburg telt meer dan 3.000 (weg)kruisen en kapellen. Voor de H. Michaëlkerk in Herten was hij vele jaren actief met onderhouds- en restauratiewerkzaamheden. Daarnaast is hij nog betrokken als adviseur bouwzaken bij Schutterij St. Michaël in Ool. 

14.  Marcel Verheyden uit Swalmen (52)

Marcel Verheyden is een vrijwilliger in hart en nieren. Tussen 2002 en 2017 was hij voorzitter van VV De Hopsjlokkers in Swalmen. Onder zijn leiding zijn de carnavalsactiviteiten van VV De Hopsjlokkers op een professionele wijze opgezet en hij heeft in 2017 een actieve en bruisende vereniging overgedragen aan zijn opvolger. Als voorzitter van VV De Hopsjlokkers mocht hij in 2013 het Limburgs Vasteloavesleedjes Konkoers (LVK) organiseren. In 2017 werd hij voorzitter van de Stichting Limburgs Kampioenschap Zaate Hermeniekes 2018 Zjwame. Op sportief gebied is hij ook actief als vrijwilliger. Sinds 2010 is hij lid van de toernooi- en wedstrijdcommissie en toernooileider bij Tennisvereniging Swalmen.

Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Miep Kaiser-Koonen uit Roermond (68)  

Miep Kaiser-Koonen is een bevlogen vrijwilligster die door haar ervaring en kennis een betekenisvolle bijdrage levert aan onze maatschappij. Haar jarenlange ervaring als voorzitter bij de Vincentiusvereniging Roermond komt goed van pas in haar huidige functie als secretaris van de Vincentiusverenging Nederland. Ze is de schakel tussen het landelijke bestuur en 60 lokale besturen van de Vincentiusverening. Als secretaris van de landelijke vereniging is zij mede verantwoordelijk voor de voorbereiding, ondersteuning en het toezicht op de landelijke activiteiten van Vincentius. Ook werd de Stichting Leergeld Roermond in het leven geroepen waar nog steeds honderden kinderen gebruik van maken. Zij is in staat de samenwerking tussen en met andere maatschappelijke partners te verbreden en te verbinden. Zo stond ze aan de wieg van het Maatschappelijk Platform Roermond. Ze zet zich ook in voor deelname van vrouwen in de maatschappij en in de politiek. Zij was de grondlegger van de politieke scholingscursus voor vrouwen in Margraten en in Roermond. Mede door haar initiatief zijn veel vrouwen actief deel gaan nemen aan maatschappelijke en politieke organisaties. Sinds 2018 is ze  bestuurslid (secretaris) van Stichting Moedercentrum Maximina. Doelstelling van Maximina is het ontwikkelen, stimuleren en ondersteunen van vrouwen, waarmee ook de kansen op het krijgen van een betaalde baan worden vergroot. Vanwege haar eerdere baan als docent Nederlands (tweede taal en alfabetisering bij het Nt2 Mundium College in het AZC in Baexem) zit mevrouw Kaiser-Koonen namens het bestuur van Maximina in het samenwerkingsverband van taalaanbieders, het zgn. Taalakkoord in Roermond. 

 

Foto: Leon van Lier

 
 
 

Wellicht interessant