img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

8-6-2020 11:46

Bevolkingsonderzoeken in fases herstart

8 juni 2020 - De drie bevolkingsonderzoeken naar darmkanker, borstkanker en baarmoederhalskanker gaan weer gefaseerd starten. Ze waren tijdelijk stopgezet vanwege de uitbraak van het coronavirus. Bij de ziekenhuizen komt er weer langzaam ruimte beschikbaar voor deelnemers die via het bevolkingsonderzoek worden doorverwezen. Bij de herstart komen als eerste de cliënten in aanmerking die vanaf 16 maart niet meer konden deelnemen. 

img

- Het bevolkingsonderzoek borstkanker start, bij voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen, per medio juni met uitnodigen.

- Het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker start weer op vanaf begin juli.

- Het bevolkingsonderzoek darmkanker is medio mei gestart met het uitnodigen van cliënten. Eerst krijgen de mensen die al waren doorverwezen vanuit het bevolkingsonderzoek het benodigde vervolgonderzoek en kunnen cliënten die een ontlastingstest thuis hebben deze insturen. Bij het versturen van nieuwe uitnodigingen krijgen de mensen die vanaf half maart uitgenodigd zouden worden als eerste een uitnodigingsset (paarse envelop).

Op de website van het RIVM staan meer algemene vragen en antwoorden naar aanleiding van de herstart van de bevolkingsonderzoeken.

Vragen en antwoorden over de herstart van de bevolkingsonderzoeken:
Bevolkingsonderzoek borstkanker
Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
Bevolkingsonderzoek darmkanker

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met de informatielijn van uw regionale screeningsorganisatie. U kunt ook een e-mail sturen. Deze wordt dan zo snel mogelijk beantwoord.

Foto: DeltaLimburg.nl

Tags
Wellicht interessant