img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

16-9-2020 09:28

Deelnemers bevolkingsonderzoek borstkanker zeer tevreden

15 september 2020 - Cliënten zijn zeer tevreden over het bevolkingsonderzoek borstkanker. De landelijke screeningsorganisaties scoren een gemiddeld tevredenheidscijfer van 8,9. Dit blijkt uit een cliënttevredenheidsonderzoek dat vanaf eind 2019 is uitgevoerd door een extern onderzoeksbureau. Van de deelnemers aan het bevolkingsonderzoek zou 96,5% weer meedoen bij het ontvangen van een uitnodiging. 

img

Tevredenheidsonderzoek

In totaal hebben landelijk 3.214 cliënten deelgenomen aan het tevredenheidsonderzoek. Het onderzoek richtte zich op ervaringen van cliënten met de website, de informatieverstrekking, het maken/wijzigen van een afspraak, de medewerkers van het onderzoekscentrum en de informatielijn, en het onderzoek zelf.

Mooie resultaten

Cliënten waarderen vrijwel alle onderdelen van het onderzoek met hoge scores. De tevredenheid over de medewerkers van het onderzoekscentrum en voor het vertrouwen in het onderzoek wordt beoordeeld met een 9. Voornamelijk het belang om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek leeft onder de respondenten: de stelling ‘Ik vind het bevolkingsonderzoek borstkanker belangrijk’ wordt beoordeeld met een 9,5.   

Verbeteracties

De laagste score is de pijnbeleving tijdens het onderzoek. De stelling ‘De pijn was goed te verdragen’ werd beoordeeld met een 6,3. De screeningsorganisaties blijven zich inzetten voor verbeteringen. Zo is een filmpje gemaakt om cliënten zo goed mogelijk voor te bereiden op het onderzoek. Dit filmpje is hier te zien.  

Vanwege de coronacrisis is het bevolkingsonderzoek begin maart stopgezet. Vanaf 8 juli is het screenen weer hervat, nadat gepaste maatregelen waren getroffen om het bevolkingsonderzoek op een veilige manier voort te zetten.  

Meer informatie over het bevolkingsonderzoek borstkanker is te vinden op de website www.bevolkingsonderzoek.nl

Tags
Wellicht interessant