img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

29-11-2020 05:11

Uitnodiging bevolkingsonderzoek borstkanker tijdelijk later

29 november 2020 - Staatssecretaris Blokhuis heeft besloten de periode tussen twee uitnodigingen voor het bevolkingsonderzoek naar borstkanker tijdelijk te verlengen naar maximaal drie jaar. Dit is nodig omdat het voorlopig niet mogelijk is om vrouwen elke twee jaar uit te nodigen voor het onderzoek naar borstkanker. Er is een tekort aan personeel en ook de coronacrisis zorgt voor vertraging.

img

Vertraging door tekort aan personeel en corona

Gemiddeld worden vrouwen op dit moment uitgenodigd met een tussenperiode van 2,5 jaar. Sinds 2019 was er al vertraging door een tekort aan personeel. Daarnaast is er door de uitbraak van het coronavirus verdere vertraging ontstaan doordat het borstkankeronderzoek enige tijd heeft stilgelegen. Vanaf juni is het onderzoek weer opgestart, maar kunnen door de coronamaatregelen minder vrouwen onderzocht worden dan normaal.

Gelijk aanbod in het hele land

Op dit moment zijn er grote regionale verschillen in de periode tussen twee uitnodigingen. Daardoor is het bevolkingsonderzoek niet landelijk uniform toegankelijk. Het uitgangspunt echter is dat vrouwen in Nederland een zo gelijk mogelijk aanbod voor borstonderzoek krijgen. Het RIVM heeft de staatssecretaris geadviseerd de termijn tussen uitnodigingen te verlengen naar maximaal 3 jaar. Zo worden de regionale verschillen in uitnodigingstermijn verkleind en ontstaat er ruimte om nieuwe medewerkers op te leiden. Zo wordt er geïnvesteerd in voldoende capaciteit zodat vrouwen op termijn weer met kortere tussenpozen uitgenodigd kunnen worden.   

Advies Gezondheidsraad

De staatssecretaris vraagt de Gezondheidsraad daarnaast om een breed advies over hoe de borstkankerscreening geoptimaliseerd kan worden en hoe na deze tijdelijke maatregel zoveel mogelijk gezondheidswinst behouden kan worden. Dat staat in de brief naar de Tweede Kamer.

Vragen

Klik hier voor een overzicht van de meest gestelde vragen.  

Foto DeltaLimburg.nl

Tags
Wellicht interessant