img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

15-10-2020 02:23

Wonen Limburg behaalt keurmerk sociaal ondernemen

Roermond - 15 oktober 2020 - Onlangs haalde Wonen Limburg als 1e Limburgse woningcorporatie de hoogste trede op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO), een landelijk en onafhankelijk keurmerk. Als grootste woningcorporatie van Limburg is Wonen Limburg zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. “Wonen Limburg biedt haar bewoners graag een ‘thuis’. En dat is meer dan een huis. Wij zijn er ook om bewoners kansen en mogelijkheden te bieden”, aldus bestuurder Ger Peeters. 

img

En die maatschappelijke verantwoordelijkheid reikt bij Wonen Limburg verder dan het bieden van een dak boven het hoofd voor die mensen die daar zelf niet toe in staat zijn. Het draait ook om het bieden van toekomstperspectief voor bewoners. En vooral voor die bewoners voor wie een positie op de arbeidsmarkt niet vanzelfsprekend is. Social return is daarom niet meer weg te denken uit haar inkoopproces én binnen Wonen Limburg zelf.

Toekomstperspectief voor bewoners

Ger Peeters, bestuurder Wonen Limburg: “Wonen Limburg biedt haar bewoners graag een ‘thuis’. En dat is meer dan een huis. Wij zijn er ook om bewoners kansen en mogelijkheden te bieden. Om die reden dragen we bij om mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie aan een baan te helpen. Ook in onze eigen organisatie en dat betekent dat je als werkgever iets extra’s moet doen. Vaak zijn dit relatief kleine aanpassingen zoals een werkplek toegankelijk maken voor een rolstoel, werktijden aanpassen of het inzetten van een coach. Maar ook van onze leveranciers, zoals aannemers, vragen we een bijdrage. Sociaal ondernemen is een belangrijk onderdeel van ons inkoopbeleid. Bij opdrachten van € 150.000 of meer stellen we PSO als voorwaarde. PSO staat voor Prestatieladder Socialer Ondernemen en bestaat uit verschillende prestatieniveaus. We hopen te bereiken dat onze leveranciers vanaf 1 januari 2022 minimaal PSO prestatieniveau 2 in hun bezit hebben.”

Inspireren en partijen koppelen

Wonen Limburg heeft onlangs als eerste Limburgse woningcorporatie de hoogste trede (3) weten te behalen op de PSO ladder. Het bereiken van de hoogste trede was echter geen doel op zich. Het is een middel om sociaal ondernemerschap zichtbaar te maken. Peeters: “Toch is het mooi dat we zo snel trede 3 hebben behaald. Als je jouw leveranciers iets voorschrijft, moet je minstens het goede voorbeeld geven. En het feit dat we met een onafhankelijk meetinstrument werken, geeft ons meer mogelijkheden. We kunnen daardoor uit de controlerol stappen en ons vooral richten op het bieden van inspiratie en het aan elkaar koppelen van partijen om ervaringen met elkaar uit te wisselen. Want hoe meer organisaties social return/PSO omarmen, hoe mooier de samenleving wordt.”

Onafhankelijk meetinstrument én keurmerk

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van onafhankelijk onderzoeksorganisatie TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben, in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld.

De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen. Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3.

Stockfoto/DeltaLimburg.nl

Tags
Wellicht interessant