img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

18-11-2020 10:25

Amateurkoren mogen nog niet samen zingen

18 november 2020 - Tijdens de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge op dinsdag 17 november werd het extra maatregelenpakket van de afgelopen twee weken ingetrokken. Koren werden niet genoemd tijdens de persconferentie, maar op de website van de Rijksoverheid verscheen daarna wel het bericht "Per 19 november is zingen in groepsverband voor amateurs verboden."

img

Het verbod geldt voor repetities en concerten. Uitzonderingen zijn er voor kinderen tot 13 jaar (dit was voorheen 17 jaar) en voor professionele zangers en zangkoren: zij mogen wel in groepen zingen. Ook tijdens kerkdiensten mag gezongen blijven worden.

Koornetwerk Nederland mist de onderbouwing voor dit kabinetsbesluit. Ook een datum die weer perspectief op zingen biedt, is niet genoemd. De organisatie doet haar best zo snel en goed mogelijk te achterhalen wat de redenen zijn voor deze nieuwe maatregel en welk perspectief het kabinet voor de sector voor ogen heeft.  

Met ruim 1,7 miljoen samenzingende Nederlanders (bron: European Choral Association), waarvan meer dan de helft -amateurs en professionals- in georganiseerd koorverband, is de Nederlandse koorsector veruit de grootste kunstensector van Nederland. 

Met een actuele achterban van 140.000 zangers vormt Koornetwerk Nederland de grootste korenorganisatie in Nederland.

Stockfoto

Tags
Wellicht interessant