img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

6-1-2021 11:25

Pater Haye van der Meer (94) overleden aan corona

Roermond - 6 januari 2021 - Pater dr. Haye van der Meer s.j. (94) is op 5 januari in zijn woonplaats Nijmegen aan de gevolgen van corona overleden. De jezuïet Van der Meer werkte vele jaren in het bisdom Roermond als eerste rector van het grootseminarie Rolduc, bisschoppelijk vicaris, hoofd van de kerkelijke rechtbank en lid van het kathedraal kapittel. In 1993 gaf hij leiding aan het bisdom in de maanden tussen het terugtreden van bisschop Jo Gijsen en de benoeming van de nieuwe bisschop Frans Wiertz. 

img

Haye van der Meer werd op 17 juni 1926 in Noordwijk geboren. Op 7 september 1947 trad hij in bij de orde van de jezuïeten. Na zijn opleiding werd hij op 26 juli 1960 in Innsbruck (Oostenrijk) tot priester gewijd. Pater Van der Meer promoveerde op 15 december 1962 aan de Universiteit van Innsbruck tot doctor in de theologie.

Van september 1962 tot september 1967 was hij docent aan de opleiding van de jezuïeten, het Berchmanianum, in Nijmegen. Van september 1967 tot augustus 1972 was hij rector van de jezuïtencommuniteit en het jezuïtencollege in Amsterdam. Met ingang van 15 augustus 1972 kwam Van der Meer naar Limburg en werd hij benoemd tot coördinator/gedelegeerde in het bisdom Roermond. Die functie werd met ingang van 7 december 1972 omgezet in bisschoppelijk vicaris.

Toen Mgr. Gijsen in 1973 de nieuwe priesteropleiding grootseminarie Rolduc oprichtte, werd pater Van der Meer benoemd tot de eerste rector. Eerder dat jaar was hij al benoemd tot regent van de leefgemeenschap Rolduc van priesters en priesterstudenten. Met ingang van 1 januari 1987 werd Van der Meer benoemd tot kanunnik van het kathedraal kapittel van het bisdom Roermond. Dit is het belangrijkste adviesorgaan van de bisschop.

Per 1 augustus 1987 kreeg hij eervol ontslag als rector van het grootseminarie met de opdracht zich voor te bereiden op zijn nieuwe taak bij de kerkelijke rechtbank, waarna hij met ingang van 1 september 1988 werd benoemd tot officiaal.

Na het terugtreden van Mgr. Gijsen als bisschop van Roermond werd pater Van der Meer op 28 januari 1993 gekozen tot diocesaan administrator van het bisdom Roermond. In die hoedanigheid had hij tijdelijk de leiding over het bisdom Roermond, totdat op 25 september van dat jaar Mgr. Wiertz tot nieuwe bisschop werd gewijd.

Ook daarna bleef Van der Meer deel uit maken van de staf van het bisdom. Op 17 juni 2001 kreeg hij eervol ontslag als kanunnik van het Kathedraal Kapittel, op 75-jarige leeftijd. Hij bleef bisschoppelijk vicaris tot 1 januari 2002. Per 1 november 2010 trad hij terug als officiaal, maar bleef hij als rechter aan de kerkelijke rechtbank verbonden tot 31 december 2017. Met ingang van die datum legde pater Van der Meer al zijn taken in het bisdom Roermond neer verhuisde hij van het bisschopshuis in Roermond, waar hij al die jaren gewoond had, naar het verzorgingshuis Aqua Viva van zijn orde in Nijmegen.

De datum van de uitvaart is nog niet bekend.

Foto Bisdom Roermond

Tags
Wellicht interessant