img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

30-1-2021 10:50

BC Broekhin geeft examenleerlingen een steuntje in de rug

Roermond - 30 januari 2021 - Het examenjaar is voor leerlingen én hun ouders vaak een spannende periode. Dat is al zo in een gewoon schooljaar, maar dit jaar is de druk nóg groter. De coronamaatregelen hebben een grote impact op de leerlingen en dat leidt bij veel leerlingen tot onzekerheid en spanning. Daarom heeft BC Broekhin dit weekend én volgend weekend een speciale examentraining georganiseerd voor die leerlingen, die behoefte hebben aan extra ondersteuning.

img

BC Broekhin heeft, voor de leerlingen die hier behoefte aan hadden, een speciaal ondersteuningstraject opgezet. Leerlingen konden zich inschrijven voor maximaal twee examenvakken. Voor deze vakken volgen de leerlingen een tweedaagse training gedurende twee weekenden. Tijdens deze weekenden verzorgt een externe partner vakinhoudelijke ondersteuning gericht op het examenstof. 
 
Op deze wijze willen wij ervoor zorgen dat onze leerlingen zich optimaal kunnen voorbereiden op het examen. Leerlingen herhalen de lesstof en wordt er ondersteuning geboden voor de vakken waar hij of zij moeite mee heeft. Op deze manier zorgt BC Broekhin ervoor dat alle leerlingen met vertrouwen de komende periode ingaan.

Dit weekend maken 184 leerlingen gebruik van deze mogelijkheid. Volgend weekend is een tweede groep van gelijke grootte aan de beurt. 

"Wij wensen iedereen heel veel succes!"

Foto's BC Broekhin

Wellicht interessant