img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

21-5-2021 12:30

Pastoor Harry Quaedvlieg nieuwe vicaris-generaal bisdom Roermond

Roermond/Geleen - 21 mei 2021 - Pastoor Lic. Harry Quaedvlieg van Geleen wordt de nieuwe vicaris-generaal van het bisdom Roermond. Bisschop Harrie Smeets heeft hem per 1 juli in die functie benoemd. Hij volgt vicaris-generaal Mgr. René Maessen op die aan het einde van dit jaar met emeritaat gaat. De vicaris-generaal is na de bisschop de belangrijkste bestuurder van een bisdom en in voorkomende gevallen de plaatsvervanger van de bisschop.

img

Tot de portefeuille van de vicaris-generaal behoort naast het algemeen bestuur van het bisdom het personeelsbeleid met het benoemen van priesters, leden van kerkbesturen en dekenale besturen, alsmede het beleid ten aanzien van herstructurering van parochies. Daarnaast valt in het bisdom Roermond nog een aantal andere beleidsterreinen onder verantwoordelijkheid van de vicaris-generaal, zoals de categoriale zielzorg, de contacten met religieuzen, oecumene en interreligieuze dialoog.

Bij zijn aantreden als nieuwe bisschop van Roermond vroeg Mgr Smeets in december 2018 Mgr. René Maessen om voor drie jaar de functie van vicaris-generaal op zich te nemen. Die periode loopt eind van dit jaar af. De nieuwe vicaris-generaal wordt enkele maanden eerder benoemd om door zijn voorganger ingewerkt te kunnen worden. Maessen is afgelopen najaar 75 jaar geworden, de leeftijd waarop priesters doorgaans met emeritaat gaan.

De nieuwe vicaris-generaal Harry Quaedvlieg (Sittard, 1969) volgde de priesteropleiding aan het Grootseminarie Rolduc in Kerkrade. Hij werd in 1994 door oud-bisschop Frans Wiertz tot priester gewijd. Hij werkte als kapelaan in Heerlen en Blerick en was korte tijd aalmoezenier voor het jongerenwerk in het bisdom. Tussen 1997 en 2003 studeerde Quaedvlieg dogmatiek in Rome. Daarna ging hij aan de slag als docent aan het grootseminarie Rolduc en als pastoor in Geleen, aanvankelijk van de samenwerkende parochies in de wijk Lindenheuvel en later als pastoor van alle negen parochies in Geleen, die onder zijn leiding fuseerden tot één nieuwe stadsparochie Geleen.
 
Quaedvlieg is daarnaast ook betrokken bij de bedevaartorganisatie Huis voor de Pelgrim in Maastricht en de ridderorde van het H. Graf van Jeruzalem. Ook is hij verbonden aan de beweging van de Neocatechumenale Weg in het bisdom Roermond. Onlangs werd hij geïnstalleerd als lid van het kathedraal kapittel van het bisdom Roermond, het belangrijkste adviesorgaan van de bisschop.
 
In verband met zijn nieuwe functie legt Quaedvlieg zijn pastorale taken in Geleen neer. Hij gaat in Roermond of omgeving wonen en wil daar ook als assistent in een parochie zijn diensten aanbieden. Met ingang van 1 juli neemt Quaedvlieg de portefeuille herstructurering over van scheidend vicaris-generaal Maessen. De andere taken worden in de maanden daarna overgedragen.  

Foto John Peters/Leon van Lier

210521/HvL

Wellicht interessant