img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

7-2-2019 11:00

Saunaclub Yin Yang 1 jaar dicht vanwege drugsvondst

Roermond - Burgemeester Donders van de gemeente Roermond heeft Saunaclub Yin Yang laten weten dat zij per 25 februari 2019 de saunaclub voor een jaar zal sluiten. Het besluit is gebaseerd op artikel 13b van de Opiumwet, bekend als de Wet Damocles. Eind 2016 trof de politie drugs aan in Saunaclub Yin Yang. Daarom kondigde burgemeester Donders in februari 2017 de sluiting aan van het bedrijf, voor de duur van een jaar. Het bedrijf stapte vervolgens naar de rechter. De Raad van State heeft op 16 januari 2019 bevestigd dat het besluit tot sluiting van de saunaclub juist tot stand is gekomen.  

img

Burgemeester Donders: “Ik maak mij grote zorgen over de effecten van drugshandel op de samenleving. Het is in veel gevallen schadelijk voor de volksgezondheid en de drugshandel brengt ongewenste en gevaarlijke criminele activiteiten met zich mee. Daarom heb ik dit bedrijf een maatregel opgelegd in overeenstemming met de aangetroffen drugs. Als de hoogste rechter mijn besluit vervolgens in stand laat, dan breng ik dat besluit uiteraard ook tot uitvoering.”

De Opiumwet, bekend als de Wet Damocles, is bedoeld om maatregelen te nemen na een drugsvondst boven de norm voor eigen gebruik. Bij een inval bij Yin Yang door de politie op 26 november 2016 is zo’n drugsvondst gedaan. Er werden op diverse plaatsen verdovende middelen aangetroffen. Dat noodzaakte de burgemeester tot sluiting. Het bedrijf stapte vervolgens naar de rechter. Na twee jaar is die juridische procedure tot een afronding gekomen met een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze rechter stelde op 16 januari jl. de burgemeester in het gelijk.
 


Wellicht interessant