img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

10-6-2021 11:00

Digitale bijeenkomst ver­nieu­wing N280 Leu­dal

Leudal - 10 juni 2021 - De Provincie Limburg gaat de N280 in de gemeente Leudal vernieuwen. Het gaat om het wegvak tussen de kruising met de N273 (Napoleonsweg) en de A2 ter hoogte van Kelpen/Oler. Om omwonenden en andere geïnteresseerden te informeren over het ontwerp-provinciaal inpassingsplan houdt de Provincie Limburg op 17 juni een digitale bijeenkomst. Aanmelden is niet nodig. Benieuwd hoe het gaat worden? Kijk dan naar het visualisatiefilmpje. 

Ontwerp-provinciaal inpassingsplan ligt nu ter inzage

Een provinciaal inpassingsplan is een plan om de bestemming van een bepaald gebied juridisch vast te leggen. Het ontwerp-provinciaal inpassingsplan (ontwerp-PIP) is op 1 juni 2021 vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten. Voor het ontwerp-inpassingsplan is tevens een milieueffectrapport (MER) en een ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder opgesteld.

Het ontwerp-PIP en alle bijbehorende stukken liggen van 9 juni tot en met 21 juli 2021 ter inzage bij:
- het Gouvernement aan de Maas, Limburglaan 10, Maastricht, op werkdagen van 07.30-18.30u;
- het gemeentehuis van Leudal, Leudalplein 1, Heythuysen;
- het gemeentehuis van Nederweert, Raadhuisplein 1, Nederweert;

Inzien kan daar op gebruikelijke wijze en tijden en binnen de daar geldende COVID-maatregelen. Alle stukken zijn ook digitaal te raadplegen via www.n280verbindtleudal.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Digitale informatiebijeenkomst op 17 juni

Op donderdag 17 juni van 19.00 tot 21.00 uur houdt de Provincie Limburg een digitale bijeenkomst over het ontwerp-provinciaal inpassingsplan voor omwonenden en andere geïnteresseerden.

Vanwege de huidige COVID-maatregelen is gekozen voor een digitale bijeenkomst. Hier vindt u de link voor deelname aan de digitale bijeenkomst op donderdag 17 juni. Aanmelden voor de bijeenkomst is niet nodig.

Informatiebijeenkomst Baexem op 10 juni

Donderdag 10 juni is er een digitale informatiebijeenkomst specifiek voor de omgeving Baexem. De uitnodiging voor deze bijeenkomst is huis aan huis verspreid aan de woningen (direct belanghebbenden) in Baexem, die dicht tegen de huidige en nieuwe N280 aanliggen. Daarnaast is de uitnodiging naar enkele belangengroeperingen gestuurd.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de reconstructie van de N280 Leudal? Kijk dan op www.n280verbindtleudal.nl

Video Hart van Limburg N280 verbindt Leudal

100621/HvL

Tags
Wellicht interessant