img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

22-6-2021 05:31

Jongeren 12 - 17 jaar met medisch risico uitgenodigd voor coronavaccinatie

22 juni 2021 - De eerste jongeren met een medisch risico geboren in de periode 1 januari 2004  - 30 juni 2009 kunnen vanaf vandaag een vaccinatieafspraak bij de GGD maken. Zij ontvangen hiervoor een uitnodiging van hun huisarts. Bij de GGD krijgen zij het vaccin van BioNTech/Pfizer. Met een speciale code kunnen ze online of telefonisch een afspraak inplannen. In totaal worden naar verwachting 60.000 tot 100.000 jongeren uitgenodigd. Vaccinatie blijft altijd vrijwillig.

img

Kwetsbare jongeren

De jongeren die nu worden uitgenodigd voor een coronavaccinatie, zijn de 12 tot en met 17-jarigen die jaarlijks worden uitgenodigd voor de griepprik of jongeren met het syndroom van Down. Zij krijgen in de komende weken een uitnodiging via de huisarts en kunnen daarmee een afspraak maken bij de GGD.

De 12-17-jarigen uit de doelgroep die in een instelling wonen, worden vanaf deze week in hun instelling gevaccineerd.

Ook jongeren met kanker krijgen binnenkort een uitnodiging, zij kunnen half juli worden gevaccineerd in het Prinses Máxima Centrum in Utrecht.  

Kwetsbare jongeren met obesitas en jongeren die in aanmerking komen voor een vaccinatie omdat zij in huis wonen met een kwetsbare huisgenoot, krijgen op een later moment een uitnodiging. Deze route wordt nog uitgewerkt.

Advies Gezondheidsraad

De Gezondheidsraad adviseerde eerder om deze jongeren te vaccineren omdat zij vergeleken met gezonde kinderen een verhoogd risico hebben op een ernstig beloop van COVID-19 of omdat angst voor een besmetting hen nog altijd beperkt in hun dagelijks leven. Eerder in de vaccinatiecampagne werden 16-18-jarigen met een medisch hoog risico al uitgenodigd voor een vaccinatie.

Planning vaccinatiecampagne

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bepaalt de volgorde waarin groepen worden gevaccineerd. Leidraad hiervoor zijn de adviezen die de Gezondheidsraad hierover heeft uitgebracht. De startdatum van de verschillende doelgroepen is afhankelijk van de beschikbaarheid van vaccins.

Kijk voor de meest actuele volgorde van vaccineren op www.coronavaccinatie.nl. 

220621/HvL

Wellicht interessant