img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

24-8-2021 11:45

Gouden priesterjubileum Wiel van Lier uit Heibloem

Heibloem/Gräfinthal - 24 augustus 2021 - Op zaterdag 28 augustus viert pater Wiel van Lier, afkomstig uit Heibloem, zijn gouden jubileum als priester. Om 10.30 uur is er een Heilige Mis in de St. Isidoruskerk in Heibloem met pastoor Patrick Lipsch als voorganger. Voor die gelegenheid bezoekt de 84-jarige pater zijn geboortedorp vanuit Gräfinthal (Duitsland), waar hij sinds 1993 woont. Deze mis is via een livestream van DeltaLimburg.nl te volgen. 

img

Biografie

Wiel van Lier werd op 7 april 1937 geboren in Heibloem, als tiende kind in een gezin van elf kinderen. Toen hij 13 jaar oud was, in september 1950, ging hij naar het seminarie Rolduc om priester te worden. 

Zijn levensverhaal in zijn eigen woorden: 

"Als misdienaar had ik het voorbeeld van een vroom priester en mijn moeder had in haar kerkboek een gebed om roepingen. De maaltijden in het seminarie waren sober en daarom at ik gewoonlijk van de maaltijd wat de tafelgenoten niet lustten. Zo kreeg ik de bijnaam: de lachende asceet (naar de titel van een boek: Hier lacht de asceet).

Toen ik 18 jaar oud was, werd het seminarie getroffen door TBC, waardoor ik 1,5 jaar in het sanatorium Hornerheide in Horn heb doorgebracht. Deze periode was voor mij een belangrijke onderbreking van mijn studie. Ik werd mij meer bewust van mijn roeping en vroeg mij af: 'Ben ik bereid mijn roeping op te geven, als mijn gezondheid dat niet toelaat?' Daartoe was ik niet bereid, tenzij door Gods wil gedwongen.

Bij terugkeer in het seminarie werd mij de vraag gesteld of ik staatsexamen wilde doen of niet. Ik kon meteen zeggen: 'Niet nodig, ik weet wat ik wil (namelijk priester worden)'. Zo kon ik een jaar overslaan en na de vakantie met de filosofie aanvangen.

Tijdens de studie filosofie bezochten wij tijdens een excursie de abdij St. Benedictusberg in Vaals. Daar voelde me meteen thuis en zei: 'Hier kan ik mijn hele leven blijven'. Ik heb ook nog contact opgenomen met de novicenmeester van de trappisten in Tilburg. Ik had me voorgenomen om in Vaals in te treden als ik aangenomen zou worden. Zo niet, dan wilde ik in Tilburg intreden. Op 5 september 1959 ben ik ingetreden in Vaals. 

Omdat ik niet goed kon zingen, wilde de raad van het klooster in Vaals mij niet tot priester laten wijden, omdat verwacht werd dat ik dan zou uittreden. Net zoals de monnik die voor mij gewijd was en vervolgens een maand later uittrad. Vader Abt Nicolaas de Wolf zorgde ervoor dat ik stemoefeningen kreeg bij een operazanger en gaf toestemming zodat ik tot priester kon worden gewijd: op 29 september 1971 in de abdij door Mgr. Beel (Mgr. Moors was ziek).  

Een bijzonder voorval wil ik nog vermelden: Bij terugkeer van een lezing voor priesters in Nijmegen kwamen wij op een voorrangsweg in botsing met een vrachtwagen. Uitwijken was onmogelijk en zou waarschijnlijk levensgevaarlijk zijn geweest. Het werd mij ingegeven rustig te blijven en twee keer de zegen te geven. Onze auto was aan de rechterzijde ingedeukt, maar alle vier de inzittenden waren niet ernstig  gewond.

In 1989 kreeg Vader Abt in Duitsland de beschikking over een huis dat naast een oud klooster en bedevaartsoord lag, waar de laatste twee eeuwen geen monniken meer waren geweest. Vader Abt vroeg mij of ik bereid was daarheen te gaan. En zo woon ik al vanaf het begin van de stichting - juni 1993 - in Gräfinthal, gemeente Mandelbachtal in Saarland (± 2 km van de Franse grens onder Luxemburg).

Nadat Vader Abt in Vaals afgetreden was, kwam hij in 1996 als Prior in Gräfinthal waar hij op 9 februari 2015 overleed. Hier wachten wij sindsdien als kleine gemeenschap op de beloofde hulp van de Congregatie van Olivetanen uit Toscana, waarvandaan ook de vroegere monniken van Gräfinthal kwamen."

Dat pater Van Lier zijn roeping volgde, blijkt ook wel uit het feit dat hij voor zijn intreding in de abdij Sint-Benedictusberg in Mamelis, samen met nog twee jongens een fietstocht ondernam langs verschillende kloosters in Nederland, België en Frankrijk, die hun bracht tot helemaal in Lohn in Frankrijk. 

Foto DeltaLimburg.nl
240821/HvL 

Wellicht interessant