img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

25-8-2021 12:10

Primeur voor Laurentius Ziekenhuis - nieuwe manier van reanimatieonderwijs

Roermond - 25 augustus 2021 - Als eerste ziekenhuis in Limburg maakt het Laurentius Ziekenhuis in Roermond gebruik van een nieuwe reanimatieonderwijstool. Het RQI-programma (Resuscitation Quality Improvement) zorgt voor een kwaliteitsverbetering van reanimatie in het ziekenhuis, doordat meer medewerkers de gelegenheid krijgen om jaarlijks de reanimatievaardigheden te oefenen.

img

Gemiddeld genomen is er eens per 1 à 2 weken een reanimatie in het ziekenhuis. “Dat kan overal plaatsvinden en altijd op onverwachte momenten. Als ziekenhuis wil je natuurlijk dat iedereen weet wat je moet doen als je met een dergelijke situatie geconfronteerd wordt. Daarom krijgen per jaar ruim duizend medewerkers reanimatieonderwijs. Naast een jaarlijkse e-learning en klassikale trainingen via een instructeur krijgen zij nu ook de mogelijkheid om via het RQI systeem hun reanimatievaardigheden te verbeteren”, licht Roos Helwegen, verpleegkundige Spoed Eisende Hulp en reanimatie coördinator bij Laurentius Ziekenhuis, toe. 

RQI Systeem

Via een mobiel trainingsstation, uitgerust met een reanimatiepop, een laptop en alle toebehoren om de vaardigheden hygiënisch uit te kunnen voeren, kunnen medewerkers van het ziekenhuis individueel hun reanimatievaardigheden trainen. Hierbij ligt de nadruk op de uitvoering van vaardigheden als borstmassage en beademen. Alle medewerkers die reanimatieonderwijs volgen, van gastvrouwen tot medisch specialisten, kunnen op de eigen afdeling inloggen op een voor hen gunstig moment.

De training duurt, in tegenstelling tot een groepsles door een instructeur, slechts tien minuten. Bij borstcompressies is de feedback gericht op de juiste diepte en snelheid, bij de beademing wordt gekeken of er adequaat wordt beademd en er voldoende lucht wordt ingeblazen. Aan het einde van de training geeft het innovatieve systeem zowel visuele als verbale feedback over de kwaliteit van de geleverde reanimatie, de sterktes en verbeterpunten. De medewerker kan de training bovendien zo vaak herhalen als hij of zij maar wil. Voor het langdurig behoud van competenties is het namelijk belangrijk om deze vaardigheden regelmatig te trainen. 

Hoger leerrendement

De eerste afdelingen zijn inmiddels gestart en de reacties op deze nieuwe manier van leren zijn positief. “Momenteel hebben we twee RQI stations. Dit jaar trainen hier 500 medewerkers op. De overige 500 medewerkers gaan naar een instructeur. Bij een instructeur worden de technische en niet technische vaardigheden getraind waarbij de cursisten oefenen met realistische situaties uit de praktijk. Het gaat dan niet alleen over masseren en beademen, maar ook over zaken als samenwerking, communicatie en organisatie van de reanimatie binnen en buiten het Laurentius Ziekenhuis. Het jaar daarop wisselt dat om.

"Het RQI systeem vormt daarmee een mooie aanvulling op het huidige reanimatieonderwijs. Het vervangt de instructies van een instructeur niet, maar door het vaardigheidsonderwijs op verschillende manieren aan te bieden, wordt het leerrendement verhoogd, zo blijkt uit onderzoek. Dit natuurlijk naast de eerdergenoemde voordelen die het onze medewerkers biedt”, aldus Roos Helwegen.

Het RQI reanimatie trainingsstation heeft de naam TOM gekregen, afkorting van Train On Me. Deze naam vormt een goede match met Annie, de naam van de reanimatiepoppen.

Foto's Laurentius Ziekenhuis  
250821/HvL

Tags
Wellicht interessant